Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Overzicht vacatures

  Organisatie Deelwerking Sector Aflopend sorteren Doelgroep Provincie Omschrijving van het wisselleermoment
  CAW Centraal-West-Vlaanderen diverse teams: Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen overeen te komen op basis van de interesse die kandidaat doorgeeft voor specifiek thema (te vinden op de webiste) Lees Kies
  Crisisteam -18 (CAW Antwerpen) Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren Antwerpen Een halve of volledige dag (9u-17u) wisselleren om kennis te maken met Crisisteam-18 (Crisismeldpunt). Dit zal voornamelijk op het meldpunt zijn en afhankelijk van lopende dossiers en/of opstartende interventies kan je misschien ook een interventiegesprek en/of cliëntbespreking volgen.
  Lees Kies
  CAW JAC Zuid Oost-Vlaanderen Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen afhankelijk van de agenda van de medewerker Lees Kies
  CAW OOst-Vlaanderen Telefonisch Volwassenonthaal Algemeen welzijnswerk Volwassenen Oost Vlaanderen Meevolgen van het proces van het beantwoorden van de oproepen Lees Kies
  CAW LIMBURG Crisispunt Limburg -18 Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren Limburg Crisismeldpunt:
  - Algemene uitleg
  - Mee volgen van telefonische contacten
  - Crisistraject opvolgen
  - regie-overleg

  Crisisinterventie: 3 tot 5 dagen aan huis
  Indien er een interventie lopende is en toestemming is van het gezin kan deze mee gevolgd worden.
  Lees Kies
  CAR De Schakel Centrum voor ambulante revalidatie Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen - Algemene kennismaking met onze werking: één moment (dat ofwel live of via videobellen kan doorgaan – afhankelijk van de Coronamaatregelen) waarin onze werking kort wordt voorgesteld (+ rondleiding)
  - Omwille van de Coronamaatregelen en de reeds lopende stages proberen we “extra bezoek” tijdens onze dagdagelijkse werking te beperken. Daarom willen we graag het aanbod doen om één of meerdere dagen mee te volgen bij onze kampjes tijdens de zomervakantie (kleuterkamp of kamp lagere schoolkinderen). Een kleine duiding bij deze kampjes: ze worden georganiseerd voor kinderen die naar het CAR komen. We doen activiteiten die gekoppeld zijn aan therapeutische doelstellingen bij de verschillende disciplines. Het in groep werken is een zinvolle aanvulling voor de individuele therapie van de kinderen. Binnen het groepsaanbod kan er op maat van elk kind gewerkt worden. Het biedt voor de kinderen ook een gelegenheid om elkaar te leren kennen en sociale vaardigheden in te oefenen.
  - Opgelet:
  o Het aanbod is onder voorbehoud, afhankelijk van de Coronamaatregelen en de situatie op dat moment.
  o Het moment voor algemene kennismaking met onze werking kan doorgaan tussen maart en juni 2021.
  o De kampjes kunnen enkel live meegevolgd worden, het lijkt ons niet zinvol om dit digitaal aan te bieden.
   We zijn afhankelijk van de Coronamaatregelen (en de inschrijvingen) voor het al dan niet doorgaan van de kampjes.
   Exacte data liggen nog niet vast, maar de kampjes zullen vermoedelijk doorgaan de 2e week van juli en de 2e week van augustus
  Lees Kies
  Stedelijk CLB Antwerpen Regie Verontrusting / MDT (NRTH)/ IJH ; team Basisonderwijs en Buitengewoon onderwijs CLB Kinderen en jongeren Antwerpen - de wekelijkse teamvergadering mee volgen,
  - MDT vergadering mee volgen,
  - oudergesprekken,
  - overlegmomenten met de school,
  - meedraaien met de regisseurs Verontrusting Katrien & Wafaa,
  - indien mogelijk intervisie van de groep experten verontrusting mee volgen,
  - indien mogelijk een vaststelling van lichamelijke letsels bij een vermoeden van kindermishandeling bijwonen met arts,
  - netwerkoverlegmomenten (bv. ankerfigurenoverleg MDT-CLB's, ...),
  ....
  Lees Kies
  Vrij CLB regio Gent CLB Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Op basis van de vraag/verwachting van de wisselleerder, streven we er naar een aanbod op maat samen te stellen. Lees Kies
  iCLB Gent CLB Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen In de voormiddag voorzien we een duidelijke schets van onze werking met praktijkvoorbeelden. In de namiddag neem je deel aan een teamvergadering. Uiteraard wordt van de deelnemer wisselleren discretie gevraagd. Lees Kies
  vlogg externe ombudsdienst Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Limburg patiëntencontacten Lees Kies
  WINGG Mobiele teams Crisis en Care Mobiele teams Crisis Zuid of Noord Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren West Vlaanderen Tijdens de week meegaan op interventie. Teambespreking in Roeselare erna op dinsdagvoormiddag (9u-10u) en op ofwel donderdagvoormiddag (11u-12u) voor team Zuid in Kortrijk of op vrijdagvoormiddag (8u45-10u) voor team Noord in Brugge Lees Kies
  Advies&Coaching ADS Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen Doelstelling (van ons uit) is een groter kennis te creëren van het Netwerk GG ADS met al zijn onderdelen en facetten.
  Hiernaast willen wij deelnemers ook uitnodigen kennis te maken met onze diverse werking op maat.
  Lees Kies
  CGG Largo Roeselare Jongvolwassenteam Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Bijwonen van onze wekelijkse teamvergadering, alsook het mee volgen van enkele aanmeldingsgesprekken met de cliënt. Lees Kies
  Kruispunt Genk en Maasmechelen Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg Je bemant mee het vrije inloopmoment van het Kruispunt samen met drie andere hulpverleners uit het netwerk (welzijn en GGZ). Cliënten bieden zich zonder afspraak aan op het Kruispunt. Vaak worden ze verwezen door de huisarts. De cliënt gaat in gesprek met een duo van hulpverleners. De hulpvragen en verwachtingen worden in dit gesprek samen onderzocht. Er wordt bekeken wat het meest geschikte hulpaanbod is. De hulpverleners organiseren mee de opstart van deze hulp zodat de cliënt met een concreet perspectief vertrekt. De huisarts of verwijzer krijgt een onmiddellijke terugkoppeling, telefonisch of via een verslag. Na afronding van alle gesprekken volgt er een korte debriefing onder de hulpverleners. Eventueel dient er dan nog wat administratief werk te gebeuren (verslaggeving, telefoons). Lees Kies
  TEJO Gent vzw Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We introduceren jullie in ons huis en jullie kunnen eens een 'dag' meemaken, zowel kennismaken met de therapeuten en de werking (niet mee in de therapieruimte weliswaar) als met de onthaalmedewerkers en onze manier van werken. De coördinator beantwoordt jullie vragen. Lees Kies
  Huis 3 - Vleugel K - UPC KULeuven Huis 3 - Kort Verblijf Jonge Tieners Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Mogelijkheid om mee te volgen met het team, overlegmomenten, briefings, diagnostische vergadering over de jongere,... Afhankelijk van interesse en in afstemming met de jongere/het gezin meevolgen bij specifieke disciplines. Lees Kies
  CKG de Hummeltjes Steunpunt Noord-Limburg Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg In samenspraak met de kandidaat wisselleerder wordt bekeken welke module het meest aanspreekt. We bekijken samen hoe de wisselleerder hier meer zicht op kan krijgen (deelname teamoverleg, bezoek aan voorziening, uitwisseling methodieken). Lees Kies
  Radar Connect 14-25 Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Aanbod:
  - Mee volgen met een teamvergadering en aansluitend voorstelling van onze werking en mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen
  - Mee volgen met een opdracht van teamondersteuning of vorming rond psychosegevoeligheid. De mogelijkheid hiertoe hangt echter af van de vragen die we krijgen van externe organisaties.
  Lees Kies
  UPC Z.org KU Leuven Crisisunit Beaufort Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant
  - opname/startgesprek meevolgen
  - meedraaien in de leefgroep
  - teamvergadering meevolgen
  - therapeutisch dagprogramma meevolgen
  Lees Kies
  CGG Andante Suïcidepreventiewerking Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen In overleg met de persoon die komt wisselleren. Er kan een overleg gevolgd worden, een coaching, een korte vorming. Dit vullen we graag aan met informatie over onze werking. Lees Kies
  CAR DAT Aarschot Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Kennismaking met de werking door het verkrijgen van uitleg over de werking, een plaatsbezoek en meevolgen van enkele sessies Lees Kies
  CAR DAT Tienen Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant uitleg van de werking, plaatsbezoek, meevolgen van enkele sessies Lees Kies
  Multiversum Knoop / Outreach dubbeldiagnose / GAUZZ Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Naargelang de vooropleiding van de deelnemer zijn er verschillende trajecten mogelijk:
  - enkele dagen meedraaien in één van onze leefgroepen,
  - disciplinaire workshop,
  - voorstelling van onze werkingen,
  - ...
  Lees Kies
  VZW 't Veer Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg uitgebreide kennismaking met het werkveld, zowel binnen begeleiding als activering. Lees Kies
  Vleugel K Huis 4- LUK (Leuvense Urgentie Kinderpsychiatrie) Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Je komt terecht in de leefgroep waar maximaal 8 kinderen/ jongeren in crisis verblijven. Je begeleidt de jongeren doorheen de dag waarbij normalisatie en activatie een grote rol spelen. Individuele gesprekken, gezinsgesprekken, therapiemomenten, groepsactiviteiten komen allemaal aan bod en hier kan je aan deelnemen indien de groep en/ of de jongeren (en hun context) dit toelaten. Op deze manier krijg je een zicht op onze dagelijkse werking. Er zijn verschillende overlegmomenten met het multidisciplinair team waaraan je ook kan deelnemen. Lees Kies
  CGG VAGGA Categoriale Zorg Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Je hebt de kans om meerdere medewerkers te volgen in onze organisatie. Op voorhand en in onderling overleg leggen we vast wat interessante leermomenten zijn.
  - Hulpverleners kunnen je meenemen naar cliëntcontacten (bijvoorbeeld een oriëntatiegesprek, intake, individuele behandeling of groepssessies,…) of een cliëntoverleg in een multidisciplinair team.
  - Preventiewerkers kunnen je meenemen naar een intermediaire organisatie waar ze een vorming, intervisie, consult geven of waar je een deel van een coachingstraject mee kan volgen. Je kan een teamvergadering bijwonen.
  - Onthaalmedewerkers kunnen je laten zien hoe het contact verloopt met cliënten aan de balie of telefonisch/per mail en hoe ze vervolgens communiceren met medewerkers (bv. via het elektronisch patiëntendossier). Je kan een teamvergadering bijwonen.
  We kunnen je meenemen in meerdere thema’s: verslavingszorg, verslavingspreventie, interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag.
  Lees Kies
  RADAR Crisis Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We stellen onze teamvergadering open voor medewerkers die interesse hebben om een regionaal casusoverleg mee te volgen. Voor regio Gent-Eeklo en Aalst-Oudenaarde gaan deze momenten door in Karus te Melle. Voor regio Waas en Dender in CGG Waas en Dender te Lokeren.

  Lees Kies
  CAR De Steijger Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Deze vacature betreft een halve dag meelopen in een multidisciplinair team: therapie volgen, zowel individuele therapie als groepstherapie, in de verschillende diensten: vroegbegeleiding, kleuterwerking en werking lager onderwijs.”
  Lees Kies
  RCGG Gent - Eeklo - Deinze Vestiging Deinze - Volwassen en ouderenteam Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen Afhankelijk van de gekozen dag. Meest interessante dag is op woensdag, met teamvergadering, meevolgen bij werking van onthaal, afhankelijk van aanbod ook cliëntencontacten (indien goede indicatie, toestemming cliënt), indien ruimte in agenda's ook kennismaking met CGG werk door medeweker van RCGG. Lees Kies
  UPC Z.org KuLeuven Fordulas Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Meedraaien in de leefgroep: maaltijden en pauzes mee begeleiden, contact met jongeren, activiteiten doen,...
  Deelname aan therapieën (af te stemmen welke dagen hier het meest geschikt voor zijn)
  Teamvergadering meevolgen
  Lees Kies
  RADAR Mobiel Care team Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Deelname aan een teamvergadering + uitleg over de werking van het mobiel Care team Lees Kies
  Centrum voor Ambulante Revalidatie Klim Op Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We geven een uurtje uitleg over de werking van een Centrum voor Ambulante Revalidatie. U kan enkele therapiemomenten bij de verschillende disciplines mee volgen, eventueel een onderzoeksuur, evenals één of meerdere teammomenten waarin wij met collega's uit verschillende disciplines de evolutie of onderzoeksresultaten van een kind in kaart brengen. Omwille van coronamaatregelen bieden wij op dit moment geen groepswerking aan. Wij geven dus dit schooljaar geen sociale competentiegroepen, geen Rots-en-watertraining, geen sherborne. Ook de oudergroepen (voor ouders van kinderen met ASS of ADHD) gaan niet door. Wanneer daar vragen rond zijn, kan u die zeker wel stellen. Wij geven u graag uitleg. Lees Kies
  Multiversum deStudio Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Antwerpen Bij het wisselleren zijn geen patiëntencontacten voorzien (geen deelname aan sessies), maar wel individuele toelichting over allerlei zaken van de afdeling, voor- en nabesprekingen van sessies, deelname aan een overleg over de teamwerking, behandelplanbesprekingen, ... Lees Kies
  CGG Largo CGG Suïcidepreventiewerking Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen We voorzien allereerst een toelichting van onze werking:
  - waaruit bestaat ons aanbod
  - tot welke doelgroepen richten wij ons
  - met welke partners werken wij samen
  - wat zijn belangrijke inhoudelijke lijnen op vlak van suïcidepreventie
  -...
  Naast de toelichting trachten we de wisselleerder ook te laten aansluiten op een concrete activiteit (vorming, coaching, netwerkoverleg...)
  Lees Kies
  CGG De Pont Knooppunt Boom Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Aansluiten op een teamvergadering waarbij er nieuwe vragen die binnenkomen in CGG De Pont (via het knooppunt) worden besproken. Je sluit aan bij een team van ongeveer 12 personen.
  In de namiddag is er ook de mogelijkheid om een permanentie-moment mee te volgen (in samenspraak met de hulpverleners die de permanentie opnemen). Tijdens een telefoonpermanentie zijn hulpverleners bereikbaar voor vragen van verwijzers die advies/ondersteuning willen vanuit een geestelijke gezondheidszorg kijk.
  Lees Kies
  PZ H. Familie Kinder- en jeugdpsychiatrie De Korbeel - Forensische jeugdpsychiatrie De Patio Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren West Vlaanderen Dienstvoorstelling adhv een Powerpoint-voorstelling.
  Rondleiding op beide afdelingen.
  Praktijkoefening en kennismaking met het therapeutisch aanbod 'Ervaringsgericht Leren' (EVL)
  Lees Kies
  CGG Andante Jeugdteam Berchem Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Antwerpen - 1 maal : introductie over de werking van de dienst (2 uur).
  - 1 maal : deelname intervisie nieuwe dossiers (1 uur).
  Lees Kies
  De Sleutel Dagcentrum Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen - meevolgen groepswerking
  - uitleg over werking van de sleutel
  - volgen van een intakevergadering
  Lees Kies
  Kinderpsychiatrie, UPC raadpleging autisme Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant consulten meevolgen (intake, spelobservatie , testonderzoek, adviesgesprek) , teamvergadering, ronde tafel overleg Lees Kies
  De Sleutel Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We voorzien een rondleiding met uitleg van de werking. De rondleiding wordt verzorgd door een ervaringsdeskundige (indien beschikbaar). De rondleiding kan (voorlopig) enkel doorgaan op de volgende momenten
  7 april om 10 uur, 21 april om 14 uur, 19 mei om 10 uur 7 mei om 13u30.
  Vragen voor andere data zijn bespreekbaar mits er voldoende kandidaten (minimum 5) samen de vraag stellen en mits beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen. We laten ook nooit meer dan 1 bezoek toe om de 2 weken.
  Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Eetstoornissen Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Spoedpsychiatrie Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Angst, Dwang en Stemming Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  Asster De Zeilen 2 Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg Het gaat om een kennismaking met de afdeling. We plannen te starten met een presentatie over de afdeling waar we ruimte maken voor vragen. Daarna kan men meedraaien op de afdeling en een sessie volgen van een therapeut. Lees Kies
  PTC Rustenburg Afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen De functie van afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige heeft in verschillende organisaties verschillende kleuren en accenten. De afgelopen jaren is de functie enorm geëvolueerd. Van daaruit is het interessant om met afdelingshoofden/hoofdverpleegkundigen samen te komen uit verschillende GGZ zorginstellingen omtrent de inhoud van ons functieprofiel en ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Lees Kies
  DAM Karus afdeling voor jongeren tot en met 25 jaar met een illegale middelenproblematiek Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen op de dagen dat de wisselleerder komt kan hij de meeste therapieën meevolgen en op die manier zicht krijgen op de manier waarop wij de jongeren begeleiden. Lees Kies
  Expertisecentrum Autisme UPC KU Leuven (ECA) ECA Team Kinderen en Jongeren Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Vlaams Brabant deelname aan een aantal teamvergaderingen (dinsdagnamiddag) en aan een aantal rondetafelgesprekken of coördinatiegesprekken
  Lees Kies
  Covias Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Covias heeft een ruim werkingsgebied alsook een ruim aanbod. Wij nodigen de kandidaat wisselleerder graag uit om een kijkje te nemen op onze website en een wisseleervoorstel te doen. Heb je interesse in een bepaalde pijler of een project... maakt op zich niet uit. Doe een voorstel en wij kijken hoe het in te passen .en bespreken met jou de inhoud en de tijdsduur Lees Kies
  PANGG0-18 Crosslink Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Antwerpen In samenspraak met de wisselleerder zal een traject worden uitgestippeld, dit zal worden afgesproken op een teamvergadering (tweewekelijks op vrijdagvoormiddag) samen met de wisselleerder.
  Dus minimumdeelname: 1 teamvergadering + een andere activiteit (af te stemmen met wisselleerder).
  Mogelijke activiteiten: bijwonen van een werkgroepvergadering, voorbereiding van een activiteit (KOPPige dagen, ontmoetingsmoment, intervisiemoment, webinars,...), bijwonen van een Wegwijzervergadering, samen met een referent een klein project mee opstarten (vb. uitleensysteem kriebelkoffer, vormingspakketten,...)
  Lees Kies
  P.T.C. Rustenburg Paviljoen 3 - residentiële zorg voor jongvolwassenen // verpleegkundig specialist Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Graag bied ik vanuit mijn functie als verpleegkundig specialist een moment aan waarin een uitwisseling kan gebeuren over het aanbod aan jongvolwassenen en/of over de rol van een psychiatrisch verpleegkundige binnen de residentiële geestelijke gezondheidszorg. Ook de functie van verpleegkundig specialist en de meerwaarde hiervan kan aan bod komen.
  Met als doelstelling om van elkaars werking te leren en elkaar te ondersteunen bij mogelijke vraagtekens binnen het vakgebied van residentiële psychotherapeutische zorg voor jongvolwassenen.
  Indien het face to face kan doorgaan, is een eventuele rondleiding op het domein van PTC Rustenburg eveneens mogelijk.
  Lees Kies
  CGG Largo Kinderteam Roeselare Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren West Vlaanderen - meevolgen van kennismakings- of exploratiegesprekken (niet van therapeutische tragjecten)
  - meevolgen teambesprekingen
  - uitleg volledige werking cgg largo (miv preventiediensten)
  Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Kinder- en Jeugdpsychiatrie Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  RADAR Crosslink Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen meevolgen van overleg naar keuze (digitaal) Lees Kies
  OPZ Geel Crisisunit Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Antwerpen Lijkt ons zinvol om het traject van 1 patiënt te volgen, van opname tot ontslag.
  In overleg kan dit ook minder zijn of meer specifiek.
  Lees Kies
  Ampel WINGG mobiel team dubbeldiagnose (kinderen en jongeren met verstandelijke beperking en GGZ-problemen) Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren West Vlaanderen - Sowieso 1 teamoverleg met casusbesprekingen, inclusief kennismaking met de werking en de medewerkers
  - Deelname aan één of meerdere mobiele begeleidingsmomenten bij professionele hulpverleners
  Lees Kies
  IBW De Wende, Zagan en Tendens Project Jongvolwassenen beschut wonen Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen Kennismaking en uitwisseling met een jongvolwassene en woonbegeleider in het project
  OF
  Aansluiten op het intersectoraal assessmentteam: intersectorale intervisie omtrent trajecten jongvolwassenen a.d.h.v. OASE model
  Lees Kies
  Kinderpsychiatrisch centrum Genk Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg Kom je graag eens kijken en wil je mee beleven hoe we een positieve bijdrage proberen te leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind? Wees welgekomen!
  Graag bekijken we met de desbetreffende kandidaat hoe we de meeloopstage kunnen vorm geven. We houden daarbij natuurlijk rekening met de interesse van de kandidaat-wisselleerder, de vooropleiding, de eigen werkomgeving,... Minimum één week 'meeloopstage' is noodzakelijk om een idee te krijgen van wat wordt geboden en hoe wordt samengewerkt in een zorgproces van een peuter/kleuter, ( jong) kind of jongere en zijn of haar context
  Lees Kies
  PTC Rustenburg Sociale dienst Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen De sociale dienst van Rustenburg nodigt u uit voor wederzijdse ontmoeting en inspiratie. We willen jullie graag een inkijk geven hoe we vanuit de sociale dienst de samenhang zoeken tussen psychoanalytisch en systemisch werken. Samen met patiënten het in kaart brengen van hun sociale realiteit, opstellen van een uniek behandelplan, aan de slag gaan met de sociale context en het nadenken en concreet organiseren van individueel gerichte nazorg. Lees Kies
  Kohesi CGG Genk Team Kinderen en Jongeren Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg teamvergaderingen, gesprekken meevolgen, intakes meevolgen, casusoverleg Lees Kies
  Kohesi CGG Maasmechelen kinder- en jongeren team Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg teamvergaderingen, gesprekken meevolgen, intakes meevolgen, casusoverleg Lees Kies
  Jeugddorp Den Holleblok Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dagje meedraaien in de leefgroep. Lees Kies
  Jeugddorp De Stroming Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dagje meedraaien in de werking. Lees Kies
  Jeugddorp Studio 16 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dagje meedraaien in de werking. Lees Kies
  Opgroeien, Jeugdhulp, Afdeling Continuïteit en Toegang West-Vlaanderen Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen Je maakt kennis met de kerntaken van de teams administratie, indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit.
  Je maakt kennis met 'de mensen achter de poort' en in het team continuïteit.
  De meeloopstage kan diverse activiteiten bevatten uit onderstaande reeks, onderling af te spreken:
  - je krijgt toelichting over de werking van de 4 teams: administratie, indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit
  - je participeert aan de caseteams indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit
  - je neemt deel aan een prioroverleg en/of IRPC
  - je neemt deel aan een teamvergadering van indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit
  Lees Kies
  vzw Kompani We hebben 1 vestiging, bestaande uit één groep voor kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar en één groep voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen Wij bieden één week (of een paar dagen, afhankelijk van de vraag) wisselleren aan in onze leefgroep(en). Wij hebben één groep voor kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar en één groep voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar. De wisselleerder kan kiezen welke groep hem of haar het meeste aanspreekt of indien hij of zij een combinatie wil maken. De jongeren zijn enkel vanaf 16u in de leefgroep of tijdens het weekend. Het gaat om meedraaien in de ‘gewone’ werking, een week in het leven van de bijzondere jeugdzorg (activiteiten, eetmomenten, leefgroepsgebeuren). Lees Kies
  Homaar - Groeiplek voor jongeren Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We maken even tijd voor de wisselleerders om elkaar te leren kennen.
  Tijdens een rondleiding door het huis vertellen we wat meer over de werking van Homaar.
  Erna kunnen jullie deelnemen aan een creatief atelier dat we voor jullie organiseren (zonder de jongeren) om zelf te ervaren hoe het er aan toe gaat.
  Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Leefgroep De Twister Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kom een dienst meedraaien in de leefgroepswerking van De Twister om beter zicht te krijgen op de werking van de leefgroep voor 10 jongens tussen 12 en 16/17 jaar. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde De Stelt - leefgroepswerking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kom mee een dienst doen binnen de leefgroepswerking van De Stelt waar 10 jongens tussen 12 - 16/17 jaar verblijven. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Het Kompas - leefgroepwerking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kom mee dienst doen in leefgroep Het Kompas waar 8 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verblijven tussen 12 - 17 jaar. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Zelfstandigheidstraining De Switch/De Brug Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dienst meedraaien in de zelfstandigheidstraining waar in De Switch en De Brug in totaal 18 jongens verblijven tussen 16-21 jaar in de kamertraining en de studiowerking. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dag mee op stap met de contextbegeleiding (leefgroep, zelfstandigheidstraining).
  De afspraken en overlegmomenten bijwonen en uitwisseling over de missie en visie van de contextbegeleiding binnen het Jongenstehuis
  Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde De Twister - leefgroepswerking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dienst meedraaien in de leefgroepswerking van De Twister waar 10 jongens verblijven tussen 12-17 jaar. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking M8 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je zal meedraaien in de leefgroep, deelnemen aan onderwijsmomenten of de ergotherapeut.
  Je kan ook gevraagd worden om deel te nemen aan de cliëntbespreking als deze op dat moment plaatsvindt.
  Lees Kies
  Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Meerdere antennepunten Jeugdhulp Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Af te spreken met betrokken team, afdeling. Dit kan bijvoorbeeld gaan over teamvergaderingen of andere specifieke overlegmomenten. Voor wat betreft begeleidingsmomenten is dit per afdeling te bekijken wat mogelijk is. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen - Beukenhof Integrale werking: leefgroep- en contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Volwaardig meedraaien in volcontinu systeem. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen - Vreugdeborg Integrale werking: leefgroep- en contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Meedraaien in volcontinu systeem. Lees Kies
  De Luwte De Luwte Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen We kunnen heel flexibel de invulling bekijken: teamvergadering bijwonen, aansluiten bij de leefgroep, mee gaan op contextbezoek, besprekingen van de jongeren mee maken... Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Maatschappelijk werker/ contextwerker Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren is er mogelijkheid de leefgroepwerking te verkennen, om een cliëntbespreking mee te volgen, eventueel gesprekken met ouders te volgen, om met verschillende collega's te spreken over de werking van de GI, hun rol hierin,... Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking M9 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren in leefgroep M9 kan je kennis maken met het hele leefgroep gebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongeren,... Ook een individueel gesprek met een jongere of een herstelgesprek meevolgen met de voorziening van herkomst behoren tot de mogelijkheden. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking H5 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je zal observeren in de leefgroep, deelnemen aan de activiteiten en eventueel indien gevraagd kan je deelnemen aan een cliëntbespreking als deze op dat moment plaatsvindt. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking M5 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren in leefgroep M5 kan je kennis maken met het hele leefgroep gebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongere,... Ook een individueel gesprek met een jongere of een herstelgesprek meevolgen met de voorziening van herkomst behoren tot de mogelijkheden. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking H2 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren in leefgroep H2 kan je kennis maken met het hele leefgroep gebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongeren,... Ook een individueel gesprek met een jongere of een eventuele cliëntbespreking meevolgen behoren tot de mogelijkheden. Lees Kies
  Vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen Team Noord in Brugge en Team Zuid in Harelbeke Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen bij de drie modules hierboven opgesomd gaat het over een aantal huisbezoeken per week en werkbegeleiding (minstens 1x per week een coachinggesprek) Lees Kies
  Jeugddorp VZW Kaizen Jeugdhulp Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen - teamvergadering meevolgen.
  - intakes meevolgen.
  - cliëntgesprekken volgen.
  - rondleiding langs de huizen.
  - activiteit op woensdag indien toegestaan (corona).
  Lees Kies
  Vzw De Touter Terra Contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kennismaking met het werk van een contextbegeleider door deelname aan gezinsbesprekingen tijdens teamvergadering. Lees Kies
  vzw De Loods Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen 1. Overlegmomenten
  Als wisselleerder kan je één of meerdere teamvergaderingen en/of directieoverleggen bijwonen en staan we ook expliciet open voor uw feedback en inbreng vanuit eigen kennis en ervaring! Voor wat betreft de teamvergaderingen bestaat de keuze uit:
  - een teamvergadering van een verticale leefgroep (0 - 18 jaar)
  - een teamvergadering van kamertraining en autonoom wonen (16 - 21 jaar)
  - een teamvergadering van dagbegeleiding (3 - 18 jaar)
  - overleg directie - zorgcoördinatoren vindt wekelijks plaats op woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met het verloop en de inhoud van een directieoverleg en/of teamvergadering binnen vzw De Loods.

  Ieder overlegt duurt tussen de 3 à 4 uur.

  2. Dagcentrum
  Dagcentrum De Keper begeleidt 8 kinderen en jongeren uit verontrustende leefsituaties na school en tijdens de vakanties. Concreet doen ze dit door middel van individuele begeleiding, contextbegeleiding en groepsbegeleiding. Als wisselleerder kan je een teamvergadering bijwonen van het dagcentrum alsook min. één avond en/of namiddagdienst (optioneel meerdere naargelang de eigen keuze) waarbij het werken met de kinderen en de ouders centraal zal staan.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met de werking van een dagcentrum binnen de jeugdzorg.

  Min. 1 teamvergadering en/of min. 1 avond/namiddagdienst.

  3. Kamertraining
  Jongeren tussen 16 en 21 jaar begeleiden en ondersteunen richting autonomie en zelfstandigheid. Binnen kamertraining wonen 11 jongeren in hun eigen studio waarbij ze een ruimere verantwoordelijkheid en vrijheid toevertrouwd krijgen maar nog van zeer nabij opgevolgd worden als voorbereiding op (begeleid) zelfstandig wonen. Er wordt hierbij sterk individueel en op maat gewerkt met respect voor ieders vermogen en tempo.
  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met het werken met kwetsbare jongvolwassenen die vaak op zeer jonge leeftijd op eigen benen (moeten) trachten te staan.
  Min. 1 teamvergadering (13u - 16u30) gevolgd door een avonddienst tot maximaal 23u. Het meedraaien tijdens meerdere diensten is optioneel.

  4. Leefgroep
  Gedurende 1 dag(deel) meehelpen en functioneren als collega begeleider in de leefgroep (was - en eetmoment begeleiden, huiswerkbegeleiding, groepsactiviteiten, individuele ondersteuning, enz.). Optioneel kan er tevens een teamvergadering bijgewoond worden van hetzelfde team als datgene waar je gedurende een dag(deel) zult mee functioneren als collega begeleider.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken het werk van een leefgroepsbegeleider in praktijk.

  1 of meerdere dagen, namiddagen of avonden naargelang de eigen voorkeur.
  Lees Kies
  CANO Jongerenwerking Pieter Simenon CANO begeleidingstehuis Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg CANO-BEGELEIDER Wisselleren
  M/V/X
  CANO BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON

  Een dynamische begeleidingservaring in een geïntegreerd, multimodaal en flexibel hulpverleningsaanbod voor moeilijk begeleidbare adolescenten en hun leefomgeving

  LOMMEL
  FUNCTIEOMSCHRIJVING
  Betreft een Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning voor adolescente jongens binnen de Jeugdhulp.
  Globaal richt de functie zich op:
  • Het ondersteunen van een traject van een jongere in al zijn CANO-elementen: Contextbegeleiding, ondersteunende begeleiding, TOVA, verblijf,
  • CANO-wisselleerbegeleider zal in ieder element van het traject geactiveerd worden om met dit CANO-element kennis te leren maken.
  • in nauwe samenwerking met de andere begeleidingsteams verbindend werken, breuken herstellen en vergroten van het netwerk vertrekkende vanuit een zeer contextuele benadering;
  • belangrijke competenties: innoveren, verbinden, zelfreflectie, netwerkgericht en omgevingsgericht handelen, groepsdynamisch werken, probleemoplossend handelen, time-management, organisatiegerichtheid.

  WAT VERWACHTEN WE? WAT BIEDEN WIJ?
  • Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma met sociale, pedagogische, criminologische of psychologische oriëntatie.
  • Je hebt interesse in jeugdhulpverlening en gerechtelijke interventies t.a.v. jongeren.
  • Je bent getriggerd door contextuele hulpverlening en van het belang van streven naar verbondenheid tussen de jongere en zijn leefomgeving.
  • Je benaderd de jongere en zijn context met het nodige respect voor zijn integriteit.
  • Je kan zowel in team als zelfstandig goed werken.
  • Je beschikt over een sterke verbale en schriftelijke communicatie.
  • Kennismakingsgsprek voor aanvang
  • Ondersteuning en coaching door een trajectregisseur
  • Voldoende instapmomenten verspreid over maximum 3 dagen.
  • Een boeiende ervaring in een dynamische organisatie.
  INTERESSE?
  Na de match door de initiatiefnemer Ligant kan je contact opnemen met peggy.pittoors@pietersimenon.be voor een verdere kennismaking. (011/54 46 08).

  MEER INFO OVER ONZE WERKING
  CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van 42 adolescente jongens. Wij hebben een geïntegreerd contextueel aanbod dat vorm krijgt door de inzet van verblijf in Lommel, hoog intensieve contextbegeleiding, delictgerichte contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en creatieve dynamische inzet van ondersteunende begeleiding. We werken volgens het erkende CANO-protocol (Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning), zie ook www.canovlaanderen.be. Met minderjarige delictplegers werken we via wetenschappelijk onderbouwde methoden aan delictgedrag en welzijn.
  Wij kiezen voor adolescente jongens en hun leefomgeving, die gekenmerkt worden als maatschappelijk erg kwetsbaar en komende uit complexe (multi)probleemsituaties. Pieter Simenon staat bekend voor deze keuze en kan rekenen op een bijzondere structurele samenwerking met de gemeenschapsinstelling voor, tijdens en na een traject in de geslotenheid. In een convenant met het Agentschap Opgroeien spreken we af hoeveel jongeren er minimaal doorstromen uit de gemeenschapsinstellingen.
  Doel van al onze interventies is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving opdat zij terug hun plaats vinden in onze samenleving. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst!

  Gedetailleerde informatie over onze werking vind je op www.pietersimenon.be. Bijkomende informatie over het pedagogisch concept (CANO-protocol en - visie) vind je op www.canovlaanderen.be.


  Lees Kies
  VZW Sporen De pijl Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Kijken hoe een dag/week van een jongere er kan uitzien. Zicht krijgen op de taken van begeleiders, hun verantwoordelijkheden en samenwerking met andere professionals. Aangezien we gaan verhuizen gaat er een samenwerking zijn met 3 leefgroep (1 verticale en 1 gemengde pubergroep). Interessant om te zien hoe dit deze samenwerking vorm zal krijgen en hoe dit ervaren wordt voor jongeren, gezinnen en begeleiders. Lees Kies
  vzw Junitas Jongenstehuis Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg Op woensdag kan er deelgenomen worden aan de teamvergadering van 9-12u
  De andere diensten werk je mee met de begeleiding in contact met de groep en individuele contacten met de jongeren
  Lees Kies
  OLO VZW ADA Brasschaat/Zoersel Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een diagnostisch traject bij ADA duurt ongeveer 8 weken. Midden in het traject vindt een eerste cliëntbespreking plaats met de diagnostisch medewerkers, kinder- en jeugdpsychiater, inhoudelijk verantwoordelijke en teamleden. Aan het einde van het traject vindt een tweede cliëntbespreking plaats ter voorbereiding op het adviesgesprek met ouders en/of cliënt en eventueel netwerk. We bieden de mogelijkheid om een cliëntbespreking bij te wonen (eventueel online). Lees Kies
  Vzw O2 OOOC De Wijzer Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen 1. Introductie in de werking en visie van het OOOC, met bijzondere aandacht voor het protocol Handelingsgerichte Diagnostiek en nieuwe werking van rechtstreeks toegankelijke diagnostiek
  2. Rondleiding
  3. Toelichting door de verschillende leden van het multidisciplinair team omtrent hun specifieke functie en rol in het diagnostisch proces
  4. Bijwonen van multidisciplinaire overleg(gen), rond kinderen/jongeren van één of beide leefgroepen (-12 of +12)
  5. Afstemmen omtrent de samenwerking tussen het OOOC en de eigen dienst
  De inhoud kan steeds in overleg met de wisselleerder uitgebreid of ingekort worden, op maat van diens vragen en noden.
  Lees Kies
  Agentschap Opgroeien Regionale staf, Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We voorzien drie momenten, die afhankelijk van agenda’s en planning er als volgt zullen uitzien:

  1. Introductie door het Multi Disciplinair Ondersteuningsteam (MDO). Het MDO ondersteunt de consulenten in de processen van de gedeelde besluitvorming. Het MDO-lid zal je schetsen hoe het OCJ en SDJ te werk gaan. Op deze manier krijg je een dieper inzicht in de werkingsprocessen van de beide organisaties. Hierop volgend voorzien we zowel in het OCJ als in de SDJ een leermoment, waarbij je kan aansluiten op de teamvergadering (casebespreking) van de beide teams. Op deze manier kan je het verschil tussen de vrijwillige en niet-vrijwillige hulpverlening proeven.

  2. Wisselleermoment bij het OCJ. Samen met het MDO mag je de teamvergadering (casebespreking) van het team meevolgen en actief deelnemen. De casussen die worden ingebracht kunnen nieuwe dossiers zijn, of lopende dossiers waar de consulent moeilijkheden in ervaart of het jeugdhulptraject wenst te wijzigen.
  Het OCJ heeft verschillende teams in Oost-Vlaanderen. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de teams, de agenda’s, etc. wordt bepaald in welk OCJ team (Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent of Oudenaarde) je kan aansluiten.

  3. Wisselleermoment bij de SDJ. Samen met het MDO mag je de procesbegeleiding van het team meevolgen en actief deelnemen. De casussen die worden ingebracht kunnen nieuwe dossiers zijn, of lopende dossiers waar de consulent moeilijkheden in ervaart of het jeugdhulptraject wenst te wijzigen.
  De SDJ heeft verschillende teams in Oost-Vlaanderen. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de teams, de agenda’s, etc. wordt bepaald in welk SDJ team (Dendermonde of Gent) je kan aansluiten.
  Lees Kies
  Huize Sint-Vincentius Regio Libra (leefgroep en kamertraining adolescente meisjes + verblijf NBMV) Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg Op maat van de interesse van de persoon die wil komen wisselleren. Meedraaien in één of meerdere afdelingen binnen Libra, meelopen met IB in de leefgroep, contextbegeleider, teamvergadering. Lees Kies
  OlO VZW Huis Vizier Contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Mogelijkheid om gezinsbesprekingen bij te wonen en om zo kennis te maken met onze manier van begeleiden en expertise uit te kunnen wisselen met elkaar. Lees Kies
  vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Casebesprekingen bij teamoverleg: adviesvragen en begeleidingsvragen waarbij de hulpverlener (thuisbegeleider, contextbegeleider, consulent jeugdrechtbank, ...) ondersteuning vraagt bij het begeleiden van kinderen en jongeren met een etnische culturele migratieachtergrond Lees Kies
  Ons Kinderhuis kinderen en jongeren van 0-18(25) jaar Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg Wij bieden aan in leefgroep het Kruispunt (gemengde tienerleefgroep van 14 tot 17 jaar):
  -1 teamvergadering
  -2 diensten meedraaien

  Wij bieden aan in de Regenboog (gelmengde tienerleefgoep van 10 tot 14 jaar):
  -1 teamvergadering
  -2 diensten meedraaien

  Wij bieden aan in leefgroep de Route (Kamertraining vanaf 16 jaar):
  -1u CBAW begeleiding
  -1 Teamvergadering
  Lees Kies
  Elegast vzw HCA Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleermoment zal je een volledige week als collega op onze dienst meedraaien. Dit houdt in dat je mee betrokken zal worden bij de verschillende afhandelingsvormen:
  - herstelbemiddeling (kennismakingsgesprekken en terugkoppelingsgesprekken)
  - hergo (kennismakingsgesprekken, voorbereidingsgesprekken)
  - positief project (gesprekken ter opmaak van het plan binnen het positief project en gesprekken over de uitvoering hiervan)
  - gemeenschapsdienst (intakes, bezoek aan de werkplaats)
  - leerproject (intakes en groepsgesprekken)

  Daarnaast mag je zeker aansluiten bij onze interne vergaderingen, zoals onze teamvergadering of intervisiemomenten tussen collega's.
  Lees Kies
  CAW Limburg JAC Limburg - vormingscel Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg We organiseren een moment waarop we onze (digitale) vorming en de methodieken die we gebruiken overlopen en toelichten. Lees Kies
  Tonuso VZW Plan-Aid Jette Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant - Uitleg werking
  - Uitleg aanbod
  - Uitleg handelingsplan : welke informatie willen we graag vergaderen en op welke manier doen we dit?
  Lees Kies
  Jeugdzorg Emmaus Antwerpen OOOC De Grote Robijn Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen De collega zal deelnemen aan de drie vastgelegde interdisciplinaire overleggen (IO) binnen een oriëntatie. Binnen deze overleggen wordt alle info vanuit de verschillende disciplines samen gelegd en krijgt het onderzoek verder vorm. De collega wordt vanuit de praktijk meegenomen in handelingsgerichte diagnostiek.
  Een IO duurt maximaal twee uur, waarvan de momenten bij de opstart van een traject reeds gekend zijn. Dit maakt dat het maximaal mogelijk is om rekening te houden met je agenda op je vaste job.
  De IO's zullen bestaan uit een IO intake, een IO strategie en een IO advies. Elke van deze IO's heeft zijn eigen structuur en geeft dus een ander beeld binnen de fasering van een onderzoek.
  Lees Kies
  Elegast VZW OOOC Elegast Potgieter Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Het volgen van een teamoverleg, een dag meevolgen in de leefgroep, het volgen van een gesprek met context of jongere. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Vedet + : leefgroep voor kinderen van 8-14 jaar die gericht is op een individuele werking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een dienst meedraaien in een leefgroep voor jongeren van 8-14 jaar waar de klemtoon ligt op een individuele werking. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Vedet Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een dag meelopen in een leefgroep voor jongeren van 8 - 14 jaar waar de klemtoon op een groepsgerichte werking ligt. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Vedet + Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een dag meelopen met de contextbegeleider van een multidisciplinair team. Het team begeleidt jongeren van 8-14 jaar en hun context.
  Op deze manier kan je kennis maken met de complexe doelgroep van een OBC en hoe een contextbegeleider omgaat met de uitdagingen dat dit met zich meebrengt. Er zal ook ruimte worden gemaakt voor een ruime casusbespreking.
  Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Leertraject ondersteuning Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Binnen LTO tracht men met de jongere, de school, het multidisciplinaire team en indien mogelijk ook de ouders een traject uit te werken om jongeren zo lang en zo kwalitatief mogelijk op de schoolbanken te houden. Dat doen we door school en leerling (jongere die in ons centrum verblijft) te gaan ondersteunen.
  TrajectOnderSteuning (TOS) onderhoudt de contacten met de teams en de scholen, verkent, bespreekt mogelijkheden en moeilijkheden, concretiseert verwachtingen en doelstellingen, verbindt indien nodig met externe onderwijsondersteunende partners, organiseert TOAH, koppelt terug en zal, indien extra ondersteuning nodig, met het LTO team bekijken of we met onze interne projecten een aanbod kunnen doen (dawé, switch, kaboem). Vanuit een nauwe samenwerking met alle betrokkenen trachten we een zinvol schooltraject op punt te zetten.
  Switch (Samen Werken Individueel Traject met CoaHing) is een aanbod van coachend werkplekleren. De begeleider gaat vanuit interesse en door de jongere (secundair onderwijs) en het team concreet opgestelde doelstellingen 1 op 1 aan de slag in een werkplek. Vanuit nabijheid wordt gedrag gespiegeld, worden vaardigheden ontdekt en geoefend. Werkplekken kunnen intern en extern zijn (keuken, zorgboer, crealokaal, wzc, school,…). Vanuit het oefenen van vaardigheden, inzicht krijgen in eigen gedrag, versterken van welbevinden en zelfbeeld, trachten we jongeren te motiveren en moedigen we hen aan in hun schools traject.
  Dawé is een groepsgericht aanbod voor onze “moeilijke schoollopers” vanuit het secundair onderwijs. Met max 4 jongeren gaat onze begeleider in groep aan de slag en werkt, binnen een schoolstructuur (lestijden, pauzes, afspraken) aan vaardigheden, ontdekt interesses met hen, laat hen zichzelf zijn. Kernwoorden zijn rust, activering en succes. Er worden in een vaste structuur workshops aangeboden (crea, sport, koken, leefsleutel, externe projecten,…). Jongeren worden in een veilige omgeving aangemoedigd om samen op weg te gaan en er wordt met hen op zoek gegaan naar wat hen kan ondersteunen en motiveren.
  Kaboem is een kortdurend project (max 4 weken, 1 x te verlengen) voor kinderen vanuit het basisonderwijs. Hier is een individueel aanbod en groepsgericht aanbod. Met de school worden de meest concrete doelstellingen en verwachtingen geformuleerd die nodig zijn om het kind opnieuw zo goed mogelijk te laten meedraaien in de klas. Vanuit een intens engagement tussen de school, de klasleerkracht, de kaboembegeleider en het kind is de inzet op verbondenheid (samen) een grote troef.

  We nemen u graag mee in een LTO dag, geven graag inzicht in onze ganse werking en onze projecten, stemmen graag met u af waar uw vragen en noden liggen, wat u wil ontdekken, waar u wil tanken.
  Afhankelijk van het moment dat u wenst te komen, bekijken we met u waar we voldoende aanbod kunnen doen, welke de mogelijkheden zijn in de hoop dat u ’s avonds tevreden en voldaan kan terugkijken op een inspirerende dag.
  Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Unit Jump -Vedet Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een multidisciplinair teamoverleg komen volgen. De doelgroep van dit team zijn jongeren van 8-14 jaar. De inhoud van dit overleg is afhankelijk van de noden die het team op dat moment heeft. Dit kan gaan van een uitwerking van een veiligheidsplan, een Dösen inschaling, beleidsinformatie, overlopen van stand van zaken rond het traject van jongeren, ... . Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Unit Jump -Vedet Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Bijwonen van een Zorgplan bespreking. Tijdens dit overleg zal er worden stil gestaan bij hulpvragen en noden van de jongere (8-14j) en zijn ouders. Er worden hypotheses geformuleerd en getoetst. Acties worden afgesproken en doelstellingen geformuleerd. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan deelnemen aan de introductiedag voor nieuwe medewerkers. In de voormiddag bestaat dit uit een algemenere uiteenzetting van de voorziening (Plek in het hulpverleningslandschap, medewerkersbeleid, visie op zorg). Afhankelijk van je interesse en functie kan je in de namiddag aansluiten bij een verdieping van enkele zorgthema's. We splitsen dit op voor zorg en niet-zorg functies. Onderwerpen die daar aan bod komen zijn voorstelling van zorgondersteunende diensten, diagnostiek in Jeugdzorg Ter Elst, visie op de doelgroep en nieuwe autoriteit. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Stafmedewerkers Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Draai een dag of week mee met de communicatiemedewerker.
  Wat kan dat inhouden:
  - Hoe zetten wij communicatie in om de medewerkers te informeren over zorg gerelateerd nieuws er nieuws over de organisatie.
  - Op wat zetten we in om los te komen van het droog overbrengen van informatie en van communicatie iets betrokken en verbindend te maken.
  - Op welke manier kijken we naar sociale media om connectie te maken met de bredere maatschappij.
  Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Team diagnostiek en behandeling Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Casusbespreking. De wisselleerling kiest uit enkele korte voorstellingen de casus die hem/haar het meeste interesseert. Ik geef toelichting over de inhoudelijke kant zoals verloop traject, inzetten van welke vorm (via lichaam, via letterlijk creëren, via expressie), meenemen van doelstellingen zonder proces te domineren, … én de organisatorische kant zoals aanmelding, kennismaking, lange termijn behandeling, verbinding met multidiscipliniair team, … Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Jogaz Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dagje meelopen in een leefgroep voor jongeren van 8 - 14 jaar. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Unit Jogaz - De Klik Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Bijwonen van terugkoppelingsgesprekken onderzoeksresultaten naar ouders en/of school. Dit kunnen meerdere gesprekken zijn + voorbereiding ervan. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Instroomteam Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Instroomprocedure van A tot Z meevolgen: ½ dag verwerken van dossiers , ½ mee volgen instroomoverleg + terugkoppeling advies aan contactpersoon-aanmelders + administratie. Lees Kies
  vzw Sporen 't Zij-Huis Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Meedraaien in de leefgroep, deelname teamvergaderingen, deelname werkbegeleidingen, individuele contacten jongeren leefgroep + kamertrainen, eventueel contact context, Lees Kies
  Opgroeien Kind en Gezin Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Halve dag info over werking Opgroeien/interprofessioneel werken in een multidisciplinair lokaal team/
  Halve dag meevolgen van een consultatie
  Lees Kies
  CKG de Hummeltjes Hoofdzetel Hasselt - 't Hummelhuis Kind en Gezin Kinderen en jongeren Limburg In samenspraak met de kandidaat wisselleren wordt bekeken welke module het meest aanspreekt. We bekijken samen hoe de wisselleerder hier meer zicht op kan krijgen (deelname teamoverleg, bezoek aan voorziening, uitwisseling methodieken). Lees Kies
  CKG de Hummeltjes Steunpunt Haspengouw Kind en Gezin Kinderen en jongeren Limburg In samenspraak met de kandidaat wisselleerder wordt bekeken welke module het meest aanspreekt. We bekijken samen hoe de wisselleerder hier meer zicht op kan krijgen (deelname teamoverleg, bezoek aan voorziening, uitwisseling methodieken). Lees Kies
  Kind & Gezin Lokaal team Noord-Oost Waasland Kind en Gezin Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Een greep uit het aanbod: volgen van consultaties met de verpleegkundige, bijwonen van een pedagogisch spreekuur, deelnemen aan een intern multidisciplinair casusoverleg, participeren aan intersectoraal partneroverleg in het kader van de brede leefomgeving van gezinnen, ... Lees Kies
  GO! CLB Antwerpen Onderwijs Kinderen en jongeren Antwerpen Een centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst binnen onderwijs waar leerlingen, ouders en het schoolteam terecht kunnen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Wil je graag eens een overleg tussen school en CLB bijwonen om te horen welke vragen er allemaal aan bod komen?
  Ben je benieuwd naar hoe we multidisciplinair aan de slag gaan tijdens onze vergadermomenten?
  Dan kan je op een dinsdag meelopen met iemand van onze collega's.
  We zorgen ervoor dat je een zorgoverleg op school en een teamvergadering kan bijwonen.
  Tussendoor vertellen we je graag meer over onze opdracht en aanpak.
  Lees Kies
  PROFO NAFT Onderwijs Kinderen en jongeren Antwerpen Meevolgen van vormingen.
  Meevolgen van een intake/evaluatiemoment.
  Meevolgen van een teamvergadering.
  Lees Kies
  Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) / Ambulant diagnostisch centrum voor baby's, peuters en kleuters met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis. Opgroeien Kinderen en jongeren Vlaams Brabant Meedraaien binnen de multidisciplinaire werking van het COS.
  Je krijgt uitleg over de werking van het COS en kan deelnemen aan een intake, een testonderzoek, een teambespreking of adviesgesprek.
  Lees Kies
  CKG Lentekind 1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Volgen van onthaalteam, teamvergadering. Deze gebeuren momenteel nog online.
  Het bijwonen van cliëntcontacten in de vorm van huisbezoeken, online meetings, netwerkoverleg,...

  Lees Kies
  Cirkant vzw 1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen - volgen van een onthaalteam, teamvergadering. Deze gebeuren momenteel nog online.
  - bijwonen van cliëntcontacten in de vorm van huisbezoeken, online meetings, netwerkoverleg (eventueel ook online).
  Wat zich aandient...
  Lees Kies
  CAW De Kempen 1G1P Trefplaats Jeugdhulp Kempen Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen - volgen van een onthaalteam, teamvergadering. Deze gebeuren momenteel online.
  - bijwonen van clientcontacten in de vorm van huisbezoeken, online meetings, netwerkoverleg.
  Wat zich aandient...
  Lees Kies
  Cirkant vzw 1Gezin1Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Het volgen van een onthaalteam, de wekelijkse teamvergadering, deze gebeuren momenteel nog online.
  Bijwonen van cliëntcontact in de vorm van een huisbezoek, netwerkoverleg, wat zich aandient.
  Lees Kies
  1Gezin 1Plan Voor- en Noorderkempen Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden de mogelijkheid aan om binnen 1Gezin 1Plan een teamvergadering mee te volgen of indien het voor de cliënt ok is om een netwerkoverleg mee te volgen. Lees Kies
  Cirkant vzw 1Gezin1Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Het volgen van een onthaalteam, de wekelijkse teamvergadering, deze gebeuren momenteel nog online.
  Bijwonen van cliëntcontact in de vorm van een huisbezoek, netwerkoverleg, wat zich aandient.
  Lees Kies
  Dominiek Savio vzw Stel je specifieke vraag VAPH Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Wij hebben diverse mogelijkheden om gericht kennis te maken met de werking achter de schermen.
  Uitwisseling kan met diverse collega's: stel je vraag en we kijken of we een match vinden.
  Lees Kies
  Sint Idesbald Roeselare Campus Ten Bunderen Moorslede, Zorgteam Kindwerking VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Binnen ons zorgteam is het mogelijk om aan te sluiten in de leefgroepswerking. Er zijn 2 verblijfsleefgroepen die verticaal zijn ingedeeld en 1 leefgroep dagopvang. Als wisselleerder kan je meedraaien in de leefgroepswerking, werkoverleg bijwonen, input en feedback geven over de werking.
  Ook een bezoek in een kleine groep is mogelijk ( ifv uitleg over de werking en rondleiding).
  Lees Kies
  OLO VZW Thuisbegeleiding Op Maat - Huis Geel VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen Dinsdagvoormiddag cliëntbespreking mee volgen/ participeren. Lees Kies
  OLO VZW Volwassenwerking VAPH Volwassenen Antwerpen Bijwonen van een cliëntbespreking. Lees Kies
  DOP Limburg VAPH Kinderen en jongeren, Volwassenen Limburg Inkijk in onze manier van werken, hoe werkt het om mensen optimaal in hun kracht te zetten en hun netwerk hierin actief te laten deelnemen. Lees Kies
  Sint-Idesbald De Parel VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Tijdens het wisselleren willen we u vooral kennis laten maken met onze kinderen en onze werking. We voorzien een algemene uitleg over de werking en de mogelijkheid om een klas- en leefgroepsmoment te ondersteunen. Lees Kies
  Viro Vzw woonvormen, verblijf en dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking VAPH Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Een dagje meedraaien in één van de woongroepen (kinderen, jongeren of volwassenen) of in de werkingen van de dagbesteding. (Hier een digitaal alternatief voor voorzien is helaas niet evident.) Lees Kies
  OLO VZW Ondersteuningsteam VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We willen graag iemand laten proeven door een dag mee te lopen in de wisselende activiteiten van een Ondersteuner. Dit kan zowel individueel als in kleine groep zijn. Vaak met een achterliggende methodiek van het ervaringsleren. Lees Kies
  OLO VZW Klinker VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden graag een deelname tijdens een teamvergadering aangevuld met een halve dag leefgroepwerk. In deze vergadering kan ook een MDO vervat zitten. Lees Kies
  OLO VZW Toppunt VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden graag een deelname tijdens een teamvergadering en/of een MDO en/of een dag leefgroepwerk. Lees Kies
  OLO VZW Bosuil VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden graag een deelname tijdens een teamvergadering aangevuld met een halve dag leefgroepwerk. In deze vergadering kan ook een MDO vervat zitten. Lees Kies