Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Overzicht vacatures

  Organisatie Deelwerking Sector Aflopend sorteren Doelgroep Provincie Omschrijving van het wisselleermoment
  CAW Centraal-West-Vlaanderen diverse teams: Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen overeen te komen op basis van de interesse die kandidaat doorgeeft voor specifiek thema (te vinden op de webiste) Lees Kies
  Crisisteam -18 (CAW Antwerpen) Algemeen welzijnswerk Kinderen en jongeren Antwerpen Een halve of volledige dag (9u-17u) wisselleren om kennis te maken met Crisisteam-18 (Crisismeldpunt). Dit zal voornamelijk op het meldpunt zijn en afhankelijk van lopende dossiers en/of opstartende interventies kan je misschien ook een interventiegesprek en/of cliëntbespreking volgen.
  Lees Kies
  CAW OOst-Vlaanderen Telefonisch Volwassenonthaal Algemeen welzijnswerk Volwassenen Oost Vlaanderen Meevolgen van het proces van het beantwoorden van de oproepen Lees Kies
  CAR De Schakel Centrum voor ambulante revalidatie Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen - Algemene kennismaking met onze werking: één moment (dat ofwel live of via videobellen kan doorgaan – afhankelijk van de Coronamaatregelen) waarin onze werking kort wordt voorgesteld (+ rondleiding)
  - Omwille van de Coronamaatregelen en de reeds lopende stages proberen we “extra bezoek” tijdens onze dagdagelijkse werking te beperken. Daarom willen we graag het aanbod doen om één of meerdere dagen mee te volgen bij onze kampjes tijdens de zomervakantie (kleuterkamp of kamp lagere schoolkinderen). Een kleine duiding bij deze kampjes: ze worden georganiseerd voor kinderen die naar het CAR komen. We doen activiteiten die gekoppeld zijn aan therapeutische doelstellingen bij de verschillende disciplines. Het in groep werken is een zinvolle aanvulling voor de individuele therapie van de kinderen. Binnen het groepsaanbod kan er op maat van elk kind gewerkt worden. Het biedt voor de kinderen ook een gelegenheid om elkaar te leren kennen en sociale vaardigheden in te oefenen.
  - Opgelet:
  o Het aanbod is onder voorbehoud, afhankelijk van de Coronamaatregelen en de situatie op dat moment.
  o Het moment voor algemene kennismaking met onze werking kan doorgaan tussen maart en juni 2021.
  o De kampjes kunnen enkel live meegevolgd worden, het lijkt ons niet zinvol om dit digitaal aan te bieden.
   We zijn afhankelijk van de Coronamaatregelen (en de inschrijvingen) voor het al dan niet doorgaan van de kampjes.
   Exacte data liggen nog niet vast, maar de kampjes zullen vermoedelijk doorgaan de 2e week van juli en de 2e week van augustus
  Lees Kies
  Vrij CLB regio Gent CLB Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Op basis van de vraag/verwachting van de wisselleerder, streven we er naar een aanbod op maat samen te stellen. Lees Kies
  iCLB Gent CLB Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen In de voormiddag voorzien we een duidelijke schets van onze werking met praktijkvoorbeelden. In de namiddag neem je deel aan een teamvergadering. Uiteraard wordt van de deelnemer wisselleren discretie gevraagd. Lees Kies
  vlogg externe ombudsdienst Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Limburg patiëntencontacten Lees Kies
  CGG Largo Roeselare Jongvolwassenteam Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Bijwonen van onze wekelijkse teamvergadering, alsook het mee volgen van enkele aanmeldingsgesprekken met de cliënt. Lees Kies
  Kruispunt Genk en Maasmechelen Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg Je bemant mee het vrije inloopmoment van het Kruispunt samen met drie andere hulpverleners uit het netwerk (welzijn en GGZ). Cliënten bieden zich zonder afspraak aan op het Kruispunt. Vaak worden ze verwezen door de huisarts. De cliënt gaat in gesprek met een duo van hulpverleners. De hulpvragen en verwachtingen worden in dit gesprek samen onderzocht. Er wordt bekeken wat het meest geschikte hulpaanbod is. De hulpverleners organiseren mee de opstart van deze hulp zodat de cliënt met een concreet perspectief vertrekt. De huisarts of verwijzer krijgt een onmiddellijke terugkoppeling, telefonisch of via een verslag. Na afronding van alle gesprekken volgt er een korte debriefing onder de hulpverleners. Eventueel dient er dan nog wat administratief werk te gebeuren (verslaggeving, telefoons). Lees Kies
  TEJO Gent vzw Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We introduceren jullie in ons huis en jullie kunnen eens een 'dag' meemaken, zowel kennismaken met de therapeuten en de werking (niet mee in de therapieruimte weliswaar) als met de onthaalmedewerkers en onze manier van werken. De coördinator beantwoordt jullie vragen. Lees Kies
  Radar Connect 14-25 Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Aanbod:
  - Mee volgen met een teamvergadering en aansluitend voorstelling van onze werking en mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen
  - Mee volgen met een opdracht van teamondersteuning of vorming rond psychosegevoeligheid. De mogelijkheid hiertoe hangt echter af van de vragen die we krijgen van externe organisaties.
  Lees Kies
  Multiversum Knoop / Outreach dubbeldiagnose / GAUZZ Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Naargelang de vooropleiding van de deelnemer zijn er verschillende trajecten mogelijk:
  - enkele dagen meedraaien in één van onze leefgroepen,
  - disciplinaire workshop,
  - voorstelling van onze werkingen,
  - ...
  Lees Kies
  VZW 't Veer Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg uitgebreide kennismaking met het werkveld, zowel binnen begeleiding als activering. Lees Kies
  RADAR Mobiel Care team Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Deelname aan een teamvergadering + uitleg over de werking van het mobiel Care team Lees Kies
  Centrum voor Ambulante Revalidatie Klim Op Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We geven een uurtje uitleg over de werking van een Centrum voor Ambulante Revalidatie. U kan enkele therapiemomenten bij de verschillende disciplines mee volgen, eventueel een onderzoeksuur, evenals één of meerdere teammomenten waarin wij met collega's uit verschillende disciplines de evolutie of onderzoeksresultaten van een kind in kaart brengen. Omwille van coronamaatregelen bieden wij op dit moment geen groepswerking aan. Wij geven dus dit schooljaar geen sociale competentiegroepen, geen Rots-en-watertraining, geen sherborne. Ook de oudergroepen (voor ouders van kinderen met ASS of ADHD) gaan niet door. Wanneer daar vragen rond zijn, kan u die zeker wel stellen. Wij geven u graag uitleg. Lees Kies
  PZ H. Familie Kinder- en jeugdpsychiatrie De Korbeel - Forensische jeugdpsychiatrie De Patio Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren West Vlaanderen Dienstvoorstelling adhv een Powerpoint-voorstelling.
  Rondleiding op beide afdelingen.
  Praktijkoefening en kennismaking met het therapeutisch aanbod 'Ervaringsgericht Leren' (EVL)
  Lees Kies
  De Sleutel Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We voorzien een rondleiding met uitleg van de werking. De rondleiding wordt verzorgd door een ervaringsdeskundige (indien beschikbaar). De rondleiding kan (voorlopig) enkel doorgaan op de volgende momenten
  7 april om 10 uur, 21 april om 14 uur, 19 mei om 10 uur 7 mei om 13u30.
  Vragen voor andere data zijn bespreekbaar mits er voldoende kandidaten (minimum 5) samen de vraag stellen en mits beschikbaarheid van ervaringsdeskundigen. We laten ook nooit meer dan 1 bezoek toe om de 2 weken.
  Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Eetstoornissen Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Spoedpsychiatrie Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Angst, Dwang en Stemming Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  Asster De Zeilen 2 Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen Limburg Het gaat om een kennismaking met de afdeling. We plannen te starten met een presentatie over de afdeling waar we ruimte maken voor vragen. Daarna kan men meedraaien op de afdeling en een sessie volgen van een therapeut. Lees Kies
  PTC Rustenburg Afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen De functie van afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige heeft in verschillende organisaties verschillende kleuren en accenten. De afgelopen jaren is de functie enorm geëvolueerd. Van daaruit is het interessant om met afdelingshoofden/hoofdverpleegkundigen samen te komen uit verschillende GGZ zorginstellingen omtrent de inhoud van ons functieprofiel en ideeën uit te wisselen, ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Lees Kies
  Covias Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Covias heeft een ruim werkingsgebied alsook een ruim aanbod. Wij nodigen de kandidaat wisselleerder graag uit om een kijkje te nemen op onze website en een wisseleervoorstel te doen. Heb je interesse in een bepaalde pijler of een project... maakt op zich niet uit. Doe een voorstel en wij kijken hoe het in te passen .en bespreken met jou de inhoud en de tijdsduur Lees Kies
  P.T.C. Rustenburg Paviljoen 3 - residentiële zorg voor jongvolwassenen // verpleegkundig specialist Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen Graag bied ik vanuit mijn functie als verpleegkundig specialist een moment aan waarin een uitwisseling kan gebeuren over het aanbod aan jongvolwassenen en/of over de rol van een psychiatrisch verpleegkundige binnen de residentiële geestelijke gezondheidszorg. Ook de functie van verpleegkundig specialist en de meerwaarde hiervan kan aan bod komen.
  Met als doelstelling om van elkaars werking te leren en elkaar te ondersteunen bij mogelijke vraagtekens binnen het vakgebied van residentiële psychotherapeutische zorg voor jongvolwassenen.
  Indien het face to face kan doorgaan, is een eventuele rondleiding op het domein van PTC Rustenburg eveneens mogelijk.
  Lees Kies
  CGG Largo Kinderteam Roeselare Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren West Vlaanderen - meevolgen van kennismakings- of exploratiegesprekken (niet van therapeutische tragjecten)
  - meevolgen teambesprekingen
  - uitleg volledige werking cgg largo (miv preventiediensten)
  Lees Kies
  Universitair Ziekenhuis Gent Kinder- en Jeugdpsychiatrie Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We bieden een rondleiding en uitleg over de afdeling/doelgroep aan. In overleg met de geïnteresseerde kandidaten zal er een geschikte datum gekozen worden. Lees Kies
  RADAR Crosslink Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen meevolgen van overleg naar keuze (digitaal) Lees Kies
  IBW De Wende, Zagan en Tendens Project Jongvolwassenen beschut wonen Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren, Volwassenen Oost Vlaanderen Kennismaking en uitwisseling met een jongvolwassene en woonbegeleider in het project
  OF
  Aansluiten op het intersectoraal assessmentteam: intersectorale intervisie omtrent trajecten jongvolwassenen a.d.h.v. OASE model
  Lees Kies
  PTC Rustenburg Sociale dienst Geestelijke gezondheidszorg Volwassenen West Vlaanderen De sociale dienst van Rustenburg nodigt u uit voor wederzijdse ontmoeting en inspiratie. We willen jullie graag een inkijk geven hoe we vanuit de sociale dienst de samenhang zoeken tussen psychoanalytisch en systemisch werken. Samen met patiënten het in kaart brengen van hun sociale realiteit, opstellen van een uniek behandelplan, aan de slag gaan met de sociale context en het nadenken en concreet organiseren van individueel gerichte nazorg. Lees Kies
  Kohesi CGG Maasmechelen kinder- en jongeren team Geestelijke gezondheidszorg Kinderen en jongeren Limburg teamvergaderingen, gesprekken meevolgen, intakes meevolgen, casusoverleg Lees Kies
  Jeugddorp Den Holleblok Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dagje meedraaien in de leefgroep. Lees Kies
  vzw Kompani We hebben 1 vestiging, bestaande uit één groep voor kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar en één groep voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen Wij bieden één week (of een paar dagen, afhankelijk van de vraag) wisselleren aan in onze leefgroep(en). Wij hebben één groep voor kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar en één groep voor jongeren van 12 jaar tot 18 jaar. De wisselleerder kan kiezen welke groep hem of haar het meeste aanspreekt of indien hij of zij een combinatie wil maken. De jongeren zijn enkel vanaf 16u in de leefgroep of tijdens het weekend. Het gaat om meedraaien in de ‘gewone’ werking, een week in het leven van de bijzondere jeugdzorg (activiteiten, eetmomenten, leefgroepsgebeuren). Lees Kies
  Homaar - Groeiplek voor jongeren Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen We maken even tijd voor de wisselleerders om elkaar te leren kennen.
  Tijdens een rondleiding door het huis vertellen we wat meer over de werking van Homaar.
  Erna kunnen jullie deelnemen aan een creatief atelier dat we voor jullie organiseren (zonder de jongeren) om zelf te ervaren hoe het er aan toe gaat.
  Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde De Stelt - leefgroepswerking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kom mee een dienst doen binnen de leefgroepswerking van De Stelt waar 10 jongens tussen 12 - 16/17 jaar verblijven. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde Het Kompas - leefgroepwerking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kom mee dienst doen in leefgroep Het Kompas waar 8 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen verblijven tussen 12 - 17 jaar. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen - Jongenstehuis Vremde De Twister - leefgroepswerking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Een dienst meedraaien in de leefgroepswerking van De Twister waar 10 jongens verblijven tussen 12-17 jaar. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking M8 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je zal meedraaien in de leefgroep, deelnemen aan onderwijsmomenten of de ergotherapeut.
  Je kan ook gevraagd worden om deel te nemen aan de cliëntbespreking als deze op dat moment plaatsvindt.
  Lees Kies
  Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Meerdere antennepunten Jeugdhulp Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Af te spreken met betrokken team, afdeling. Dit kan bijvoorbeeld gaan over teamvergaderingen of andere specifieke overlegmomenten. Voor wat betreft begeleidingsmomenten is dit per afdeling te bekijken wat mogelijk is. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen - Beukenhof Integrale werking: leefgroep- en contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Volwaardig meedraaien in volcontinu systeem. Lees Kies
  Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen - Vreugdeborg Integrale werking: leefgroep- en contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Meedraaien in volcontinu systeem. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking M9 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren in leefgroep M9 kan je kennis maken met het hele leefgroep gebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongeren,... Ook een individueel gesprek met een jongere of een herstelgesprek meevolgen met de voorziening van herkomst behoren tot de mogelijkheden. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking H5 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je zal observeren in de leefgroep, deelnemen aan de activiteiten en eventueel indien gevraagd kan je deelnemen aan een cliëntbespreking als deze op dat moment plaatsvindt. Lees Kies
  Opgroeien Jeugdhulp - GI De Kempen Leefgroepwerking M5 Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Tijdens het wisselleren in leefgroep M5 kan je kennis maken met het hele leefgroep gebeuren. Je draait mee in de leefgroep, organiseert mee activiteiten, eet mee met de jongere,... Ook een individueel gesprek met een jongere of een herstelgesprek meevolgen met de voorziening van herkomst behoren tot de mogelijkheden. Lees Kies
  Vzw De Touter Terra Contextbegeleiding Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Kennismaking met het werk van een contextbegeleider door deelname aan gezinsbesprekingen tijdens teamvergadering. Lees Kies
  vzw De Loods Jeugdhulp Kinderen en jongeren West Vlaanderen 1. Overlegmomenten
  Als wisselleerder kan je één of meerdere teamvergaderingen en/of directieoverleggen bijwonen en staan we ook expliciet open voor uw feedback en inbreng vanuit eigen kennis en ervaring! Voor wat betreft de teamvergaderingen bestaat de keuze uit:
  - een teamvergadering van een verticale leefgroep (0 - 18 jaar)
  - een teamvergadering van kamertraining en autonoom wonen (16 - 21 jaar)
  - een teamvergadering van dagbegeleiding (3 - 18 jaar)
  - overleg directie - zorgcoördinatoren vindt wekelijks plaats op woensdagvoormiddag tussen 9u en 12u.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met het verloop en de inhoud van een directieoverleg en/of teamvergadering binnen vzw De Loods.

  Ieder overlegt duurt tussen de 3 à 4 uur.

  2. Dagcentrum
  Dagcentrum De Keper begeleidt 8 kinderen en jongeren uit verontrustende leefsituaties na school en tijdens de vakanties. Concreet doen ze dit door middel van individuele begeleiding, contextbegeleiding en groepsbegeleiding. Als wisselleerder kan je een teamvergadering bijwonen van het dagcentrum alsook min. één avond en/of namiddagdienst (optioneel meerdere naargelang de eigen keuze) waarbij het werken met de kinderen en de ouders centraal zal staan.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met de werking van een dagcentrum binnen de jeugdzorg.

  Min. 1 teamvergadering en/of min. 1 avond/namiddagdienst.

  3. Kamertraining
  Jongeren tussen 16 en 21 jaar begeleiden en ondersteunen richting autonomie en zelfstandigheid. Binnen kamertraining wonen 11 jongeren in hun eigen studio waarbij ze een ruimere verantwoordelijkheid en vrijheid toevertrouwd krijgen maar nog van zeer nabij opgevolgd worden als voorbereiding op (begeleid) zelfstandig wonen. Er wordt hierbij sterk individueel en op maat gewerkt met respect voor ieders vermogen en tempo.
  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken met het werken met kwetsbare jongvolwassenen die vaak op zeer jonge leeftijd op eigen benen (moeten) trachten te staan.
  Min. 1 teamvergadering (13u - 16u30) gevolgd door een avonddienst tot maximaal 23u. Het meedraaien tijdens meerdere diensten is optioneel.

  4. Leefgroep
  Gedurende 1 dag(deel) meehelpen en functioneren als collega begeleider in de leefgroep (was - en eetmoment begeleiden, huiswerkbegeleiding, groepsactiviteiten, individuele ondersteuning, enz.). Optioneel kan er tevens een teamvergadering bijgewoond worden van hetzelfde team als datgene waar je gedurende een dag(deel) zult mee functioneren als collega begeleider.

  Mensen/hulpverleners die kennis willen maken het werk van een leefgroepsbegeleider in praktijk.

  1 of meerdere dagen, namiddagen of avonden naargelang de eigen voorkeur.
  Lees Kies
  vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen Jeugdhulp Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Casebesprekingen bij teamoverleg: adviesvragen en begeleidingsvragen waarbij de hulpverlener (thuisbegeleider, contextbegeleider, consulent jeugdrechtbank, ...) ondersteuning vraagt bij het begeleiden van kinderen en jongeren met een etnische culturele migratieachtergrond Lees Kies
  Ons Kinderhuis kinderen en jongeren van 0-18(25) jaar Jeugdhulp Kinderen en jongeren Limburg Wij bieden aan in leefgroep het Kruispunt (gemengde tienerleefgroep van 14 tot 17 jaar):
  -1 teamvergadering
  -2 diensten meedraaien

  Wij bieden aan in de Regenboog (gelmengde tienerleefgoep van 10 tot 14 jaar):
  -1 teamvergadering
  -2 diensten meedraaien

  Wij bieden aan in leefgroep de Route (Kamertraining vanaf 16 jaar):
  -1u CBAW begeleiding
  -1 Teamvergadering
  Lees Kies
  Tonuso VZW Plan-Aid Jette Jeugdhulp Kinderen en jongeren Vlaams Brabant - Uitleg werking
  - Uitleg aanbod
  - Uitleg handelingsplan : welke informatie willen we graag vergaderen en op welke manier doen we dit?
  Lees Kies
  Elegast VZW OOOC Elegast Potgieter Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Het volgen van een teamoverleg, een dag meevolgen in de leefgroep, het volgen van een gesprek met context of jongere. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Vedet + : leefgroep voor kinderen van 8-14 jaar die gericht is op een individuele werking Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een dienst meedraaien in een leefgroep voor jongeren van 8-14 jaar waar de klemtoon ligt op een individuele werking. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Vedet Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een dag meelopen in een leefgroep voor jongeren van 8 - 14 jaar waar de klemtoon op een groepsgerichte werking ligt. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Vedet + Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een dag meelopen met de contextbegeleider van een multidisciplinair team. Het team begeleidt jongeren van 8-14 jaar en hun context.
  Op deze manier kan je kennis maken met de complexe doelgroep van een OBC en hoe een contextbegeleider omgaat met de uitdagingen dat dit met zich meebrengt. Er zal ook ruimte worden gemaakt voor een ruime casusbespreking.
  Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Unit Jump -Vedet Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan een multidisciplinair teamoverleg komen volgen. De doelgroep van dit team zijn jongeren van 8-14 jaar. De inhoud van dit overleg is afhankelijk van de noden die het team op dat moment heeft. Dit kan gaan van een uitwerking van een veiligheidsplan, een Dösen inschaling, beleidsinformatie, overlopen van stand van zaken rond het traject van jongeren, ... . Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Unit Jump -Vedet Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Bijwonen van een Zorgplan bespreking. Tijdens dit overleg zal er worden stil gestaan bij hulpvragen en noden van de jongere (8-14j) en zijn ouders. Er worden hypotheses geformuleerd en getoetst. Acties worden afgesproken en doelstellingen geformuleerd. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Je kan deelnemen aan de introductiedag voor nieuwe medewerkers. In de voormiddag bestaat dit uit een algemenere uiteenzetting van de voorziening (Plek in het hulpverleningslandschap, medewerkersbeleid, visie op zorg). Afhankelijk van je interesse en functie kan je in de namiddag aansluiten bij een verdieping van enkele zorgthema's. We splitsen dit op voor zorg en niet-zorg functies. Onderwerpen die daar aan bod komen zijn voorstelling van zorgondersteunende diensten, diagnostiek in Jeugdzorg Ter Elst, visie op de doelgroep en nieuwe autoriteit. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Stafmedewerkers Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Draai een dag of week mee met de communicatiemedewerker.
  Wat kan dat inhouden:
  - Hoe zetten wij communicatie in om de medewerkers te informeren over zorg gerelateerd nieuws er nieuws over de organisatie.
  - Op wat zetten we in om los te komen van het droog overbrengen van informatie en van communicatie iets betrokken en verbindend te maken.
  - Op welke manier kijken we naar sociale media om connectie te maken met de bredere maatschappij.
  Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Unit Jogaz - De Klik Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Bijwonen van terugkoppelingsgesprekken onderzoeksresultaten naar ouders en/of school. Dit kunnen meerdere gesprekken zijn + voorbereiding ervan. Lees Kies
  OBC Jeugdzorg Ter Elst Instroomteam Jeugdhulp Kinderen en jongeren Antwerpen Instroomprocedure van A tot Z meevolgen: ½ dag verwerken van dossiers , ½ mee volgen instroomoverleg + terugkoppeling advies aan contactpersoon-aanmelders + administratie. Lees Kies
  Opgroeien Kind en Gezin Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Halve dag info over werking Opgroeien/interprofessioneel werken in een multidisciplinair lokaal team/
  Halve dag meevolgen van een consultatie
  Lees Kies
  CKG de Hummeltjes Steunpunt Haspengouw Kind en Gezin Kinderen en jongeren Limburg In samenspraak met de kandidaat wisselleerder wordt bekeken welke module het meest aanspreekt. We bekijken samen hoe de wisselleerder hier meer zicht op kan krijgen (deelname teamoverleg, bezoek aan voorziening, uitwisseling methodieken). Lees Kies
  Kind & Gezin Lokaal team Noord-Oost Waasland Kind en Gezin Kinderen en jongeren Oost Vlaanderen Een greep uit het aanbod: volgen van consultaties met de verpleegkundige, bijwonen van een pedagogisch spreekuur, deelnemen aan een intern multidisciplinair casusoverleg, participeren aan intersectoraal partneroverleg in het kader van de brede leefomgeving van gezinnen, ... Lees Kies
  Ckg De Stap Kind en Gezin Kinderen en jongeren Limburg We willen graag uitwisselen met anderen rond zelfsturing waarmaken in de praktijk. We vertellen graag welk traject we gelopen heb tot nu toe in heel ons CKG en binnen de verschillende teams . Collega’s van team thuisbegeleiding zullen vertellen hoe zij als team de principes van zelfsturing in de praktijk brengen, wat er goed loopt en welke valkuilen we zien. We horen graag van anderen hoe dit loopt in hun voorziening. We voorzien een online gesprek via Teams op donderdag 3 juni van 9u tot 12u. Wie zich inschrijft, ontvangt een uitnodiging hiervoor. Lees Kies
  CKG De Stap Kind en Gezin Kinderen en jongeren Limburg We willen graag uitwisselen met anderen rond het toepassen van de visie van 1 gezin 1 Plan in de praktijk. Hierbij delen we onze ervaring rond netwerk versterkend werken en actief wachtlijstbeheer. We zijn heel nieuwsgierig naar de aanpak van collega’s in andere organisaties en hopen dat uitwisseling voor iedereen veel inspiratie en een pak energie oplevert. We voorzien een online gesprek via Teams op maandag 17 mei van 13u tot 17u. Wie zich inschrijft, ontvangt een uitnodiging hiervoor. Lees Kies
  VCLB De Wissel Antwerpen Campus Noord Onderwijs Kinderen en jongeren Antwerpen Deelname aan een schooloverleg (MDO), intakegesprek met leerling en/of ouders, teamoverleg, spijbelopvolging,… Lees Kies
  VCLB De Wissel Antwerpen Campus Oost Onderwijs Kinderen en jongeren Antwerpen Deelname aan een schooloverleg (MDO), intakegesprek met leerling en/of ouders, teamoverleg, spijbelopvolging,… Lees Kies
  Cirkant vzw 1Gezin1Plan Trefplaats Jeugdhulp Kempen Samenwerkingsverband 1G1P Kinderen en jongeren, Volwassenen Antwerpen Het volgen van een onthaalteam, de wekelijkse teamvergadering, deze gebeuren momenteel nog online.
  Bijwonen van cliëntcontact in de vorm van een huisbezoek, netwerkoverleg, wat zich aandient.
  Lees Kies
  Dominiek Savio vzw Stel je specifieke vraag VAPH Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Wij hebben diverse mogelijkheden om gericht kennis te maken met de werking achter de schermen.
  Uitwisseling kan met diverse collega's: stel je vraag en we kijken of we een match vinden.
  Lees Kies
  Sint Idesbald Roeselare Campus Ten Bunderen Moorslede, Zorgteam Kindwerking VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Binnen ons zorgteam is het mogelijk om aan te sluiten in de leefgroepswerking. Er zijn 2 verblijfsleefgroepen die verticaal zijn ingedeeld en 1 leefgroep dagopvang. Als wisselleerder kan je meedraaien in de leefgroepswerking, werkoverleg bijwonen, input en feedback geven over de werking.
  Ook een bezoek in een kleine groep is mogelijk ( ifv uitleg over de werking en rondleiding).
  Lees Kies
  OLO VZW Volwassenwerking VAPH Volwassenen Antwerpen Bijwonen van een cliëntbespreking. Lees Kies
  Sint-Idesbald De Parel VAPH Kinderen en jongeren West Vlaanderen Tijdens het wisselleren willen we u vooral kennis laten maken met onze kinderen en onze werking. We voorzien een algemene uitleg over de werking en de mogelijkheid om een klas- en leefgroepsmoment te ondersteunen. Lees Kies
  Viro Vzw woonvormen, verblijf en dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking VAPH Kinderen en jongeren, Volwassenen West Vlaanderen Een dagje meedraaien in één van de woongroepen (kinderen, jongeren of volwassenen) of in de werkingen van de dagbesteding. (Hier een digitaal alternatief voor voorzien is helaas niet evident.) Lees Kies
  OLO VZW Klinker VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden graag een deelname tijdens een teamvergadering aangevuld met een halve dag leefgroepwerk. In deze vergadering kan ook een MDO vervat zitten. Lees Kies
  OLO VZW Bosuil VAPH Kinderen en jongeren Antwerpen We bieden graag een deelname tijdens een teamvergadering aangevuld met een halve dag leefgroepwerk. In deze vergadering kan ook een MDO vervat zitten. Lees Kies