It's a match!

De matching is rond! 225 wisselleerders werden gekoppeld aan een gastorganisatie uit hun 1ste, 2de of 3de keuze.

De wisselleerders en gastorganisaties kregen een e-mail met daarin de gemaakte match. Indien je je hebt ingeschreven en geen mail hebt ontvangen check dan even je spam? Nog steeds geen mail?  Neem contact op met je provinciale beheerder.

Uiteraard hebben de geldende covid-maatregelen hier invloed op. We geven je daarom alle tijd om dit moment af te spreken. Jullie kunnen er samen voor kiezen om elkaar online alvast op korte termijn te ontmoeten of later op het jaar fysiek een ontmoetingsmoment te plannen. We verlengen daarom de periode om de uitwisselingen te laten plaatsvinden tot het einde van 2021.

OPGELET! Het wisselleren zelf is onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

WAT?

Vreemdgaan is een vorm van wisselleren. Het betekent dat jij jouw job voor eventjes kan inwisselen om ergens anders mee te draaien en bij te leren.  Vreemdgaan-wisselleren maakt dit intersectoraal mogelijk. Zo kan je uit een waaier van mogelijkheden, vacatures genaamd, kiezen waar je graag wil wisselleren.

DOEL?

Vreemdgaan-Wisselleren laat medewerkers kennismaken met denkkaders, methodieken, procedures en de cultuur van een andere organisatie of sector. Met als doel de samenwerking tussen medewerkers, organisaties en sectoren te bevorderen en expertise te vergroten. Dit met uiteindelijke doel te komen tot een betere zorg voor de cliënt zelf.

Vreemdgaan-Wisselleren beoogt:

  • elkaar en elkaars werking diepgaander leren kennen
  • kennis en expertise uitwisselen
  • bekomen van een betere (intersectorale) samenwerking en een betere ondersteuning voor mensen in kwetsbare posities

VOOR WIE?

Medewerkers uit het geestelijke gezondheids- en welzijnslandschap die werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een (psychische) kwetsbaarheid en hun context. Met name medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg, het Vlaams agentschap voor personen met een handicap, Jeugdhulp, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind & Gezin, algemeen welzijnswerk, Time-Out projecten, Pleegzorg,  krachtgerichte initiatieven, Huizen van het kind, gemeenschapsinstellingen, mutualiteiten en andere eerstelijnsdiensten, … !

De sectoren en organisaties die kunnen deelnemen aan Vreemdgaan-Wisselleren verschillen per provincie. Heb je hierover vragen, stel ze aan de provinciale beheerder van jouw provincie.

HOE?

Je kan je als gastorganisatie en wisselleerder voorbereiden adhv deze voorbeeldformulieren.

Vreemdgaan-Wisselleren bestaat uit 5 fases:

Fase 1: Opmaken van vacatures (gastorganisatie)

In een vacature omschrijf je als gastorganisatie hoe een uitwisseling in jouw organisatie er uit ziet.

tot en met 7 februari 2021
Fase 2: Inschrijven op vacatures (wisselleerder)

Als wisselleerder kies jij – in overleg met je eigen werkgever - 3 interessante vacatures.

8 februari - 21 maart 2021
Fase 3: Matching

De provinciale beheerders matchen de inschrijvingen met een vacature van een gastorganisatie.

22 maart - 26 maart 2021
Fase 4: Het “Vreemdgaan-Wisselleren” zelf
x

De wisselleerder, diens werkgever (de uitzendende organisatie) en de gastorganisatie worden op de hoogte gebracht van de match. Het komt er nu op aan data  te prikken en er op uit te trekken!

Uiteraard hebben de geldende covid-maatregelen hier invloed op. We geven je daarom alle tijd om dit moment af te spreken. Jullie kunnen er samen voor kiezen om elkaar online alvast op korte termijn te ontmoeten of later op het jaar fysiek een ontmoetingsmoment te plannen. We verlengen daarom de periode om de uitwisselingen te laten plaatsvinden tot het einde van 2021.

april -juni 2021
Evaluatie

De wisselleerder en gastorganisatie krijgen via mail de vraag om een evaluatie in te vullen, om zo de werking van Vreemdgaan-Wisselleren te verbeteren.

juli - augustus 2021