Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Vacature detail

  Over deze organisatie

  • Naam organisatie: Opgroeien, Jeugdhulp, Afdeling Continuïteit en Toegang West-Vlaanderen
  • Deelwerking:
  • Sector: Jeugdhulp
  • Provincie: West Vlaanderen
  • Werking: Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd (vb: verblijf in een BJB voorziening, een pleeggezin, een MFC VAPH,...). Om de toegang tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in één paar handen te brengen, is de intersectorale toegangspoort opgericht. De medewerkers van de toegangspoort beslissen wie in aanmerking komt voor welk ingrijpend jeugdhulpaanbod. Daarnaast is het verbeteren van de continuïteit van de jeugdhulp en het vermijden of herstellen van breuken in een hulpverleningstraject, een belangrijke opdracht van de afdeling.
   Er is een afdeling continuïteit en toegang per regio en deze bestaan elk uit 4 teams:
   - een team administratie: ondersteunt de interne werking
   - een team indicatiestelling: onderzoekt de vraag en bekijkt welk type hulp het meest geschikt is.
   - een team jeugdhulpregie: zoekt het meest passende en beschikbare aanbod
   - een team continuïteit: informeert, organiseert cliëntoverleg, bemiddeling en netwerktafels voor jongvolwassenen.
   Elke regionale afdeling Continuïteit en Toegang staat onder leiding van een regiocoördinator en elke afdeling heeft ook een stafmedewerker die de regiocoördinator ondersteunt en zorgt voor de verbinding tussen de vier teams.
  • Website: https://www.jeugdhulp.be/organisaties/intersectorale-toegangspoort-itp
  • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

  Over het wisselleermoment

  • Omschrijving van het wisselleermoment: Je maakt kennis met de kerntaken van de teams administratie, indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit.
   Je maakt kennis met 'de mensen achter de poort' en in het team continuïteit.
   De meeloopstage kan diverse activiteiten bevatten uit onderstaande reeks, onderling af te spreken:
   - je krijgt toelichting over de werking van de 4 teams: administratie, indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit
   - je participeert aan de caseteams indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit
   - je neemt deel aan een prioroverleg en/of IRPC
   - je neemt deel aan een teamvergadering van indicatiestelling, jeugdhulpregie en continuïteit
  • Doelpubliek voor deze vacature: hulpverleners uit de integrale jeugdhulp of jeugdhulp daarbuiten.
  • Duur van het wisselleermoment: af te spreken met de wisselleerder, afhankelijk van de concrete activiteiten.
  • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen:2
  • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : al onze activiteiten kunnen digitaal doorgaan, afhankelijk van de maatregelen op dat moment.
  • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Koning Albert I-laan 1/2 bus 523
   Brugge. 8200
  • Extra gegevens: