Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Vacature detail

  Over deze organisatie

  • Naam organisatie: OBC Jeugdzorg Ter Elst
  • Deelwerking: Leertraject ondersteuning
  • Sector: Jeugdhulp
  • Provincie: Antwerpen
  • Werking: Onze opdracht is een beeld te vormen (diagnostiek) en behandeling uit te werken. We begeleiden maximum 3 jaar en kunnen verschillende zorgvormen inzetten ( ambulant, deeltijdse en 7/7 residentiële begeleiding). Onze werking vertrekt vanuit een multidisciplinair team aangevuld met (zorg)ondersteunende diensten.
   Doelgroep: jongeren van 3 - 18 jaar met GES-problematiek ( gedrags- en emotionele stoornis).
  • Website: http://www.jeugdzorgterelst.be/
  • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

  Over het wisselleermoment

  • Omschrijving van het wisselleermoment: Binnen LTO tracht men met de jongere, de school, het multidisciplinaire team en indien mogelijk ook de ouders een traject uit te werken om jongeren zo lang en zo kwalitatief mogelijk op de schoolbanken te houden. Dat doen we door school en leerling (jongere die in ons centrum verblijft) te gaan ondersteunen.
   TrajectOnderSteuning (TOS) onderhoudt de contacten met de teams en de scholen, verkent, bespreekt mogelijkheden en moeilijkheden, concretiseert verwachtingen en doelstellingen, verbindt indien nodig met externe onderwijsondersteunende partners, organiseert TOAH, koppelt terug en zal, indien extra ondersteuning nodig, met het LTO team bekijken of we met onze interne projecten een aanbod kunnen doen (dawé, switch, kaboem). Vanuit een nauwe samenwerking met alle betrokkenen trachten we een zinvol schooltraject op punt te zetten.
   Switch (Samen Werken Individueel Traject met CoaHing) is een aanbod van coachend werkplekleren. De begeleider gaat vanuit interesse en door de jongere (secundair onderwijs) en het team concreet opgestelde doelstellingen 1 op 1 aan de slag in een werkplek. Vanuit nabijheid wordt gedrag gespiegeld, worden vaardigheden ontdekt en geoefend. Werkplekken kunnen intern en extern zijn (keuken, zorgboer, crealokaal, wzc, school,…). Vanuit het oefenen van vaardigheden, inzicht krijgen in eigen gedrag, versterken van welbevinden en zelfbeeld, trachten we jongeren te motiveren en moedigen we hen aan in hun schools traject.
   Dawé is een groepsgericht aanbod voor onze “moeilijke schoollopers” vanuit het secundair onderwijs. Met max 4 jongeren gaat onze begeleider in groep aan de slag en werkt, binnen een schoolstructuur (lestijden, pauzes, afspraken) aan vaardigheden, ontdekt interesses met hen, laat hen zichzelf zijn. Kernwoorden zijn rust, activering en succes. Er worden in een vaste structuur workshops aangeboden (crea, sport, koken, leefsleutel, externe projecten,…). Jongeren worden in een veilige omgeving aangemoedigd om samen op weg te gaan en er wordt met hen op zoek gegaan naar wat hen kan ondersteunen en motiveren.
   Kaboem is een kortdurend project (max 4 weken, 1 x te verlengen) voor kinderen vanuit het basisonderwijs. Hier is een individueel aanbod en groepsgericht aanbod. Met de school worden de meest concrete doelstellingen en verwachtingen geformuleerd die nodig zijn om het kind opnieuw zo goed mogelijk te laten meedraaien in de klas. Vanuit een intens engagement tussen de school, de klasleerkracht, de kaboembegeleider en het kind is de inzet op verbondenheid (samen) een grote troef.

   We nemen u graag mee in een LTO dag, geven graag inzicht in onze ganse werking en onze projecten, stemmen graag met u af waar uw vragen en noden liggen, wat u wil ontdekken, waar u wil tanken.
   Afhankelijk van het moment dat u wenst te komen, bekijken we met u waar we voldoende aanbod kunnen doen, welke de mogelijkheden zijn in de hoop dat u ’s avonds tevreden en voldaan kan terugkijken op een inspirerende dag.
  • Doelpubliek voor deze vacature: Iedereen is welkom
  • Duur van het wisselleermoment: Een werkdag van 9-17u
  • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen:2
  • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
  • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Zandstraat 10
   Duffel. 2570
  • Extra gegevens: Onze voorziening is vlot te bereiken met het openbaar vervoer en via de fietsostrade.