Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Vacature detail

  Over deze organisatie

  • Naam organisatie: Agentschap Opgroeien
  • Deelwerking: Regionale staf, Ondersteuningscentra Jeugdzorg en Sociale Diensten bij de Jeugdrechtbank
  • Sector: Jeugdhulp
  • Provincie: Oost Vlaanderen
  • Werking: Jongerenwelzijn, Kind & Gezin en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vormen samen een nieuw agentschap: Opgroeien. Het agentschap bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien.

   De ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ) en de sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) hebben de maatschappelijke opdracht om tussen te komen in verontrustende situaties. Zij borgen de maatschappelijk noodzakelijke en gerechtelijke jeugdhulp in Vlaanderen. Het OCJ en SDJ helpen zo de ontplooiingskansen en de (toekomstige) veiligheid van een minderjarige te verzekeren. Het onderzoek naar de maatschappelijke noodzaak (MaNo) staat steeds in functie hiervan. Er is sprake van verontrusting wanneer:
   • de ontwikkelingskansen van een minderjarige bedreigd worden (de provisie-, protectie- of participatierechten van de minderjarige worden geschonden) en/of
   • de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden worden aangetast.

   In de diensten OCJ en SDJ wordt sinds 2016 sterk ingezet op de implementatie van Signs of Safety, met als belangrijke uitgangspunten het partnerschap met kinderen, ouders en hun (formeel/informeel) netwerk aan te gaan. Oogpunt is steeds het veilig en omringd opgroeien van minderjarigen. De afdeling OSD richt zich zowel op minderjarigen die zich in verontrustende leefsituaties bevinden als op minderjarigen die een delict hebben gepleegd.
  • Website: https://www.jeugdhulp.be/
  • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

  Over het wisselleermoment

  • Omschrijving van het wisselleermoment: We voorzien drie momenten, die afhankelijk van agenda’s en planning er als volgt zullen uitzien:

   1. Introductie door het Multi Disciplinair Ondersteuningsteam (MDO). Het MDO ondersteunt de consulenten in de processen van de gedeelde besluitvorming. Het MDO-lid zal je schetsen hoe het OCJ en SDJ te werk gaan. Op deze manier krijg je een dieper inzicht in de werkingsprocessen van de beide organisaties. Hierop volgend voorzien we zowel in het OCJ als in de SDJ een leermoment, waarbij je kan aansluiten op de teamvergadering (casebespreking) van de beide teams. Op deze manier kan je het verschil tussen de vrijwillige en niet-vrijwillige hulpverlening proeven.

   2. Wisselleermoment bij het OCJ. Samen met het MDO mag je de teamvergadering (casebespreking) van het team meevolgen en actief deelnemen. De casussen die worden ingebracht kunnen nieuwe dossiers zijn, of lopende dossiers waar de consulent moeilijkheden in ervaart of het jeugdhulptraject wenst te wijzigen.
   Het OCJ heeft verschillende teams in Oost-Vlaanderen. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de teams, de agenda’s, etc. wordt bepaald in welk OCJ team (Aalst, Dendermonde, Sint-Niklaas, Gent of Oudenaarde) je kan aansluiten.

   3. Wisselleermoment bij de SDJ. Samen met het MDO mag je de procesbegeleiding van het team meevolgen en actief deelnemen. De casussen die worden ingebracht kunnen nieuwe dossiers zijn, of lopende dossiers waar de consulent moeilijkheden in ervaart of het jeugdhulptraject wenst te wijzigen.
   De SDJ heeft verschillende teams in Oost-Vlaanderen. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de teams, de agenda’s, etc. wordt bepaald in welk SDJ team (Dendermonde of Gent) je kan aansluiten.
  • Doelpubliek voor deze vacature: Actoren werkzaam binnen de IJH of GGZ in Oost-Vlaanderen.
  • Duur van het wisselleermoment: 3x 1/2 dag
  • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen:4
  • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Het aanbod blijft hetzelfde maar verloopt online, via Microsoft Teams.
  • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat:
  • Extra gegevens: Afhankelijk van de deelnemende teams kan er worden aangesloten bij teams in Dendermonde, Gent, Aalst, Sint-Niklaas en/of Oudenaarde.
   Op welke locatie je exact zal wisselleren, bekijken we in overleg met jou en de teams.