Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Vacature detail

  Over deze organisatie

  • Naam organisatie: Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) / Ambulant diagnostisch centrum voor baby's, peuters en kleuters met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis.
  • Deelwerking:
  • Sector: Opgroeien
  • Provincie: Vlaams Brabant
  • Werking: Werking
   Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) is een ambulant diagnostisch centrum.
   Ontwikkelingsonderzoek
   -Het team brengt via gespecialiseerde onderzoeken de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart in de verschillende ontwikkelingsdomeinen.
   -De ouders worden nauw en actief betrokken en krijgen de mogelijkheid om alle onderzoeken mee te volgen.
   -Indien nodig worden observaties gepland binnen de vertrouwde leefomgeving van het kind (klas, kribbe, thuis).
   Doel
   - stellen van een diagnose
   - formuleren van ontwikkelingsperspectieven
   - doorverwijzen naar hulpverlening op maat (therapie, begeleiding, schooloriƫntatie, dagopvang ...)
   - zoeken naar de oorzaak
   - coƶrdineren van aanvullende medisch-technische onderzoeken
   - informatie verstrekken over hulpmiddelen, sociale wetgeving enzovoort
   Eindgesprek
   -De onderzoeksresultaten en de mogelijkheden tot begeleiding worden met de ouders overlopen.
   -De ouders kunnen hun vragen en bedenkingen met de teamleden bespreken.
   -Ook na de consultatie is overleg mogelijk.
   -Indien nodig wordt een followuponderzoek voorgesteld.
   Er wordt steeds zoveel mogelijk samengewerkt met verwijzers en hulpverlenende instanties.
  • Website: https://www.uzleuven.be/nl/diensten-centra-en-afdelingen/ontwikkelingsstoornissen
  • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

  Over het wisselleermoment

  • Omschrijving van het wisselleermoment: Meedraaien binnen de multidisciplinaire werking van het COS.
   Je krijgt uitleg over de werking van het COS en kan deelnemen aan een intake, een testonderzoek, een teambespreking of adviesgesprek.
  • Doelpubliek voor deze vacature: Logopedisten, psychologen, orthopedagogen, kinesisten, kinderartsen, leerkrachten, CLB medewerkers
  • Duur van het wisselleermoment: 1 dag of 1 dagdeel
  • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen:2
  • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Nee :
  • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Kapucijnenvoer 33
   Leuven. 3000
  • Extra gegevens: