Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Vacature detail

  Over deze organisatie

  • Naam organisatie: CANO Jongerenwerking Pieter Simenon
  • Deelwerking: CANO begeleidingstehuis
  • Sector: Jeugdhulp
  • Provincie: Limburg
  • Werking: We zijn een centrum voor actieve netwerkontwikkeling waar we adolescenten begeleiden op verschillende levensdomeinen.

   MEER INFO OVER ONZE WERKING
   CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van 42 adolescente jongens. Wij hebben een geïntegreerd contextueel aanbod dat vorm krijgt door de inzet van verblijf in Lommel, hoog intensieve contextbegeleiding, delictgerichte contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en creatieve dynamische inzet van ondersteunende begeleiding. We werken volgens het erkende CANO-protocol (Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning), zie ook www.canovlaanderen.be. Met minderjarige delictplegers werken we via wetenschappelijk onderbouwde methoden aan delictgedrag en welzijn.
   Wij kiezen voor adolescente jongens en hun leefomgeving, die gekenmerkt worden als maatschappelijk erg kwetsbaar en komende uit complexe (multi)probleemsituaties. Pieter Simenon staat bekend voor deze keuze en kan rekenen op een bijzondere structurele samenwerking met de gemeenschapsinstelling voor, tijdens en na een traject in de geslotenheid. In een convenant met het Agentschap Opgroeien spreken we af hoeveel jongeren er minimaal doorstromen uit de gemeenschapsinstellingen.
   Doel van al onze interventies is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving opdat zij terug hun plaats vinden in onze samenleving. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst!

   Gedetailleerde informatie over onze werking vind je op www.pietersimenon.be. Bijkomende informatie over het pedagogisch concept (CANO-protocol en - visie) vind je op www.canovlaanderen.be.

  • Website: https://www.pietersimenon.be/
  • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

  Over het wisselleermoment

  • Omschrijving van het wisselleermoment: CANO-BEGELEIDER Wisselleren
   M/V/X
   CANO BEGELEIDINGSTEHUIS PIETER SIMENON

   Een dynamische begeleidingservaring in een geïntegreerd, multimodaal en flexibel hulpverleningsaanbod voor moeilijk begeleidbare adolescenten en hun leefomgeving

   LOMMEL
   FUNCTIEOMSCHRIJVING
   Betreft een Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning voor adolescente jongens binnen de Jeugdhulp.
   Globaal richt de functie zich op:
   • Het ondersteunen van een traject van een jongere in al zijn CANO-elementen: Contextbegeleiding, ondersteunende begeleiding, TOVA, verblijf,
   • CANO-wisselleerbegeleider zal in ieder element van het traject geactiveerd worden om met dit CANO-element kennis te leren maken.
   • in nauwe samenwerking met de andere begeleidingsteams verbindend werken, breuken herstellen en vergroten van het netwerk vertrekkende vanuit een zeer contextuele benadering;
   • belangrijke competenties: innoveren, verbinden, zelfreflectie, netwerkgericht en omgevingsgericht handelen, groepsdynamisch werken, probleemoplossend handelen, time-management, organisatiegerichtheid.

   WAT VERWACHTEN WE? WAT BIEDEN WIJ?
   • Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma met sociale, pedagogische, criminologische of psychologische oriëntatie.
   • Je hebt interesse in jeugdhulpverlening en gerechtelijke interventies t.a.v. jongeren.
   • Je bent getriggerd door contextuele hulpverlening en van het belang van streven naar verbondenheid tussen de jongere en zijn leefomgeving.
   • Je benaderd de jongere en zijn context met het nodige respect voor zijn integriteit.
   • Je kan zowel in team als zelfstandig goed werken.
   • Je beschikt over een sterke verbale en schriftelijke communicatie.
   • Kennismakingsgsprek voor aanvang
   • Ondersteuning en coaching door een trajectregisseur
   • Voldoende instapmomenten verspreid over maximum 3 dagen.
   • Een boeiende ervaring in een dynamische organisatie.
   INTERESSE?
   Na de match door de initiatiefnemer Ligant kan je contact opnemen met peggy.pittoors@pietersimenon.be voor een verdere kennismaking. (011/54 46 08).

   MEER INFO OVER ONZE WERKING
   CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van 42 adolescente jongens. Wij hebben een geïntegreerd contextueel aanbod dat vorm krijgt door de inzet van verblijf in Lommel, hoog intensieve contextbegeleiding, delictgerichte contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en creatieve dynamische inzet van ondersteunende begeleiding. We werken volgens het erkende CANO-protocol (Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning), zie ook www.canovlaanderen.be. Met minderjarige delictplegers werken we via wetenschappelijk onderbouwde methoden aan delictgedrag en welzijn.
   Wij kiezen voor adolescente jongens en hun leefomgeving, die gekenmerkt worden als maatschappelijk erg kwetsbaar en komende uit complexe (multi)probleemsituaties. Pieter Simenon staat bekend voor deze keuze en kan rekenen op een bijzondere structurele samenwerking met de gemeenschapsinstelling voor, tijdens en na een traject in de geslotenheid. In een convenant met het Agentschap Opgroeien spreken we af hoeveel jongeren er minimaal doorstromen uit de gemeenschapsinstellingen.
   Doel van al onze interventies is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving opdat zij terug hun plaats vinden in onze samenleving. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst!

   Gedetailleerde informatie over onze werking vind je op www.pietersimenon.be. Bijkomende informatie over het pedagogisch concept (CANO-protocol en - visie) vind je op www.canovlaanderen.be.


  • Doelpubliek voor deze vacature: Voor mensen die actief mee in het begeleidingstraject willen stappen.
  • Duur van het wisselleermoment: Verspreid over 3 dagen
  • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen:1
  • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Het gedeelte in de residentie zou wel face-to-face zijn, net zoals onze begeleiders.
   Overlegmomenten met ouders, verwijzers, partners zou online kunnen doorgaan.
  • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Martinus van Gurplaan 45
   Lommel. 3920
  • Extra gegevens: