Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Vacature detail

  Over deze organisatie

  • Naam organisatie: Multiversum
  • Deelwerking: Knoop / Outreach dubbeldiagnose / GAUZZ
  • Sector: Geestelijke gezondheidszorg
  • Provincie: Antwerpen
  • Werking: De Knoop richt zich tot (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. We bieden een duidelijk gestructureerd ortho-agogisch leefklimaat met aandacht voor een behandeling op maat. Samen met de patiënt en zijn netwerk stellen we een behandelplan op. Een opname is een tijdelijke fase in het leven van de patiënt. Gedeelde zorg is hierbij cruciaal. We streven dan ook naar een intensieve samenwerking met andere partners.
   De behandeling kan zowel voltijds (54 bedden) als in dagbehandeling (5 plaatsen).
   De volgende modules zijn aanwezig binnen de knoop:
   Knoop 1A: Gesloten opname en behandeling, Intensieve Psychiatrische Zorg (IPZ), Crisisopname, Diagnosestelling.
   Knoop 2A: Open opname en behandeling, Herstelmodule, Crisisopname, Diagnosestelling.
   Knoop 2B: Open heropname en behandeling, Crisisopname.
   Outreach: Het outreachteam richt zich tot (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen. Het doel van de behandeling situeert zich op verschillende domeinen: de kwaliteit van leven verhogen, de gedragsproblemen verminderen en/of de psychische klachten doen dalen. De medewerkers komen thuis of in de setting waar de cliënt zich bevindt. Het outreachteam richt zich tot de bijkomende geestelijke gezondheidsproblematiek en verstandelijke beperking. De outreachmedewerkers zijn erop gericht het contact aan te gaan met de verschillende steunsystemen, deze te versterken en met elkaar te verbinden.
   GAUZZ: Het centrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware Zorgbehoevendheid richt zich tot jongeren van 16 - 25jaar waarbij de diagnose ASS is gesteld. Deze jongeren functioneren op het niveau van een matige tot ernstige verstandelijke beperking en stellen ernstige gedragsproblemen. De centrale doelstelling van een revalidatie bij GAUZZ is de levenskwaliteit van de jongere en zijn omgeving te verbeteren. Daartoe trachten we de gedragsproblemen te verminderen en bieden we ontwikkelingsgerichte revalidatie.
   Vanuit een brede beeldvorming proberen we meer inzicht te krijgen in de functie van het gedrag, de factoren die het gedrag beïnvloeden en de mogelijkheden tot verandering. Cruciaal daarbij is om de kennis en vaardigheden van ouders, opvoeders en hulpverleners te vergroten. Om dat te bereiken werkt GAUZZ intensief samen met het volledige netwerk.
  • Website: https://www.multiversum.care/geestelijke-gezondheidszorg-ziekenhuis/#knoop
  • Doelgroepen: Kinderen en jongeren, Volwassenen

  Over het wisselleermoment

  • Omschrijving van het wisselleermoment: Naargelang de vooropleiding van de deelnemer zijn er verschillende trajecten mogelijk:
   - enkele dagen meedraaien in één van onze leefgroepen,
   - disciplinaire workshop,
   - voorstelling van onze werkingen,
   - ...
  • Doelpubliek voor deze vacature: Het wisselleermoment wordt afgestemd op vooropleiding, ervaring en interesse van de deelnemer.
  • Duur van het wisselleermoment: 1 - 3 dagen
  • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen:10
  • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Digitale voorstelling van onze werking.
   Disciplinaire workshop.
  • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Deurnestraat 252
   Mortsel. 2640
  • Extra gegevens: