Je keuze

Om de kans op een match zo groot mogelijk te maken, vragen we je om 3 vacatures in te dienen.
Kies zoveel vacatures als je wenst en sleep ze daarna in volgorde van jouw voorkeur.
Jouw top-favoriet zet je bovenaan. Verwijderen kan met het kruisje.
  Om vacatures te kiezen, klik in de lijst hieronder op 'Kies'

  Vacature detail

  Over deze organisatie

  • Naam organisatie: Stedelijk CLB Antwerpen
  • Deelwerking: Regie Verontrusting / MDT (NRTH)/ IJH ; team Basisonderwijs en Buitengewoon onderwijs
  • Sector: CLB
  • Provincie: Antwerpen
  • Werking: https://www.youtube.com/watch?v=174spue2TmM&feature=youtu.be
   Via deze video kan je in grote lijnen onze werking bekijken.
   We werken op de 4 domeinen:
   Leren en studeren
   Schoolloopbaanbegeleiding
   Psychisch en sociaal functioneren
   Preventieve gezondheidszorg
   En ook Tips en hulpverlening in Coronatijden
   (Het CLB doet nu ook aan contact tracing)
  • Website: https://www.stedelijkonderwijs.be/clb/projectsite/centrum-voor-leerlingenbegeleiding
  • Doelgroepen: Kinderen en jongeren

  Over het wisselleermoment

  • Omschrijving van het wisselleermoment: - de wekelijkse teamvergadering mee volgen,
   - MDT vergadering mee volgen,
   - oudergesprekken,
   - overlegmomenten met de school,
   - meedraaien met de regisseurs Verontrusting Katrien & Wafaa,
   - indien mogelijk intervisie van de groep experten verontrusting mee volgen,
   - indien mogelijk een vaststelling van lichamelijke letsels bij een vermoeden van kindermishandeling bijwonen met arts,
   - netwerkoverlegmomenten (bv. ankerfigurenoverleg MDT-CLB's, ...),
   ....
  • Doelpubliek voor deze vacature: Voor alle hulpverleners uit het brede zorglandschap (vnl, kinderen en jongeren).
  • Duur van het wisselleermoment: Meerdere dagen, maar hoeft niet alle dagen heel de dag te duren. We dachten momenteel aan 1 week.
  • Aantal wisselleerders die op deze vacature kunnen intekenen:5
  • Alternatief (digitaal) aanbod omv Corona: Ja : Digitaal meevolgen van een teamvergadering,
   Digitaal meevolgen van overlegmomenten team MDT, regie verontrusting, ...
   Digitaal meevolgen van een oudergesprek,
   Digitaal meevolgen van een overlegmoment op school,
   ...
  • Adres waar Vreemdgaan-Wisselleren doorgaat: Biekorfstraat 72
   Antwerpen. 2060
  • Extra gegevens: U zal via onze medewerkers van het onthaal verder geholpen worden.
   Ons centrum is via openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar; indien je met de wagen komt let er dan wel op dat het parkeren betalend is.