Ze had een match en dus ging ze vreemd

Els, al twintig jaar aan de slag als maatschappelijk werker bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding CLB in Ieper, ging vreemd als ‘wisselleerder’ bij vzw De Loods in Loker. Ze draaide mee in de voorziening voor jongeren in een problematische leefsituatie binnen de module begeleid zelfstandig wonen. "In het CLB krijgen we vaak jongeren aangemeld die in aanmerking kunnen komen voor kamertraining en begeleid zelfstandig wonen”, legt Els uit. "Sinds het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding van kracht werd, kan het CLB zelf jongeren in moeilijke leefsituaties, mits toestemming van de ouder en de jongere, doorverwijzen. Dat is voor ons nog onbekend terrein en dus wilden we zo’n voorziening van binnenuit leren kennen via Vreemdgaan-Wisselleren.”

"Ik werd er als professional onthaald en erkend, met respect voor mijn kijk op de zaken en mijn inbreng”, blikt Els tevreden terug. "Door zelf actief mee te draaien, kreeg ik een goed zicht op de werking, ontdekte ik welke klemtonen ze leggen en welke procedures ze hanteren. Zo leerde ik dat er weinig jongeren uitstromen, wat de lange wachtlijsten verklaart op dewelke we als CLB jammer genoeg stoten.” Ook de gastorganisatie vaart er wel bij. Els: "Via mijn inbreng leerde de vereniging de werking van het CLB en onze website www.onderwijskiezer.be kennen en ontdekte ze dat ze er onder meer terechtkan voor informatie over opleiding en tewerkstelling voor jongeren die uitstromen.” Bovendien vormen de frisse blik en de expertise van een buitenstaander een trigger voor gastorganisaties om de eigen routines in vraag en eventueel bij te stellen.

"Er ontstaat een wisselwerking waaruit we beiden heel wat opsteken”, besluit Els. "Anders dan bij een vorming of een bijscholing sta je nu zelf midden in het werkveld. Je ziet de jongeren aankomen, je ziet hoe ze leven en wonen, je ontdekt hoe de dagstructuur in elkaar zit. Die praktijkervaring is zo veel sterker en beklijft zo veel beter dan informatie die je leest op een website of meekrijgt op een studiedag.

(Van Halst, 2019, Kerk en Leven)

let's go